Барање на податоци за Фискалната стратегија 2022-2026

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022 

https://ecirkular.finance.gov.mk/

Корисничко упатство за Буџетски циркулар

Барање на податоци за Фискална стратегија 2021-2023

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022

 

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2022 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2022 година

Образец за финансиска конструкција на повеќегодишни капитални проекти

Образец за индикативниот план за јавни набавки

Образец за приходи и расходи

Образец за распределба на наменските и блок дотации по општини

Образец за родово буџетски иницијативи

Образец за систематизирани и пополнети работни места

 

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2021 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2021 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2020 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2020 година

 

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2019 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2019 година

 

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2018 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2018 година

 

Буџетски циркулар за 2017 година

Буџетски циркулар за 2016 година

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window