Postimet e fundit

Besimi: Përkrahje makrofinanciare prej 100 milionë eurove nga BE-ja për Republikën e Maqedonisë së Veriut si përkrahje e politikave në kohë krize

Кumtesa

6 shkurt 2023, Shkup – Bashkimi Evropian do t’i akordojë 100 milionë euro Republikës së Maqedonisë së Veriut për... Read More → Besimi: Përkrahje makrofinanciare prej 100 milionë eurove nga BE-ja për Republikën e Maqedonisë së Veriut si përkrahje e politikave në kohë krize

Besimi: Efekti i BE-së është 850 euro të hyra masatare shtesë për banor në nivel vjetor

Кumtesa

6 Shkurt 2023, Shkup — Rritja më e shpejtë ekonomike, standardi më i mirë i jetesës, produktiviteti më i lartë i punës, klima... Read More → Besimi: Efekti i BE-së është 850 euro të hyra masatare shtesë për banor në nivel vjetor

BASHKIM EVROPIAN PËR STANDARD MË TË MIRË DHE HAPJE TË PERSPEKTIVAVE TË REJA

Kolumna

5 shkurt 2023, Shkup – “Do të vijë dita kur tregjet e hapura për tregti dhe shkëmbim të ideve do të jenë e vetmja... Read More → BASHKIM EVROPIAN PËR STANDARD MË TË MIRË DHE HAPJE TË PERSPEKTIVAVE TË REJA

MF: Pagesa e pagave, si dhe shpenzimet e tjera buxhetore, realizohen në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin e miratuar në Kuvendin e RMV-së.

Кumtesa

3 shkurt 2023, Shkup – Procesi i pagesës së pagave për të punësuarit në sektorin publik është rregulluar dhe zbatohet në bazë... Read More → MF: Pagesa e pagave, si dhe shpenzimet e tjera buxhetore, realizohen në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin e miratuar në Kuvendin e RMV-së.

Besimi: Mbetemi të përkushtuar për rritjen e pagave në Ministrinë e Financave, jemi duke punuar për zgjidhje sistemike

Кumtesa

3 shkurt 2023, Shkup – Synimi për rritjen e pagave të të punësuarve në Ministrinë e Financave ishte personalisht i imi, ndërsa... Read More → Besimi: Mbetemi të përkushtuar për rritjen e pagave në Ministrinë e Financave, jemi duke punuar për zgjidhje sistemike

MF: Pagesa e pagave, si dhe shpenzimet e tjera buxhetore, realizohen në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin e miratuar në Kuvendin e RMV-së.

Кumtesa

3 shkurt 2023, Shkup – Procesi i pagesës së pagave për të punësuarit në sektorin publik është rregulluar dhe zbatohet në... Read More → MF: Pagesa e pagave, si dhe shpenzimet e tjera buxhetore, realizohen në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin e miratuar në Kuvendin e RMV-së.

Besimi: Mbetemi të përkushtuar për rritjen e pagave në Ministrinë e Financave, jemi duke punuar për zgjidhje sistemike

Кumtesa

3 shkurt 2023, Shkup – Synimi për rritjen e pagave të të punësuarve në Ministrinë e Financave ishte personalisht i imi, ndërsa... Read More → Besimi: Mbetemi të përkushtuar për rritjen e pagave në Ministrinë e Financave, jemi duke punuar për zgjidhje sistemike

MF: Në kohën e reformave më të mëdha në financat publike, ndërmarrim masat e nevojshme për ruajtjen dhe përforcimin e kapaciteteve kuadrovike në administratën publike

Кumtesa

Në kushtet e zbatimit të reformave më të rëndësishme në financat publike, të cilat janë parakusht për përshpejtimin e rritjes... Read More → MF: Në kohën e reformave më të mëdha në financat publike, ndërmarrim masat e nevojshme për ruajtjen dhe përforcimin e kapaciteteve kuadrovike në administratën publike

Besimi: Tatimi i solidaritetit do të thotë përballim i përgjegjshëm i krizës sot, që të mos bartet barra mbi gjeneratat e ardhshme

Кumtesa

1 shkurt 2023, Shkup – Tatimi i solidaritetit, i cili konsiderohet si tatim i njëhershëm dhe vlen vetëm për kompanitë më të... Read More → Besimi: Tatimi i solidaritetit do të thotë përballim i përgjegjshëm i krizës sot, që të mos bartet barra mbi gjeneratat e ardhshme

Besimi: Vitin 2022 e përfunduam me borxh publik në nivel prej 57.1%, ulje prej 3.9 pikë përqindje

Кumtesa

31 janar 2023, Shkup – Borxhi publik prej 57.1%, që është për 3.9 pikë përqindje më i ulët se niveli i vitit 2021, deficiti... Read More → Besimi: Vitin 2022 e përfunduam me borxh publik në nivel prej 57.1%, ulje prej 3.9 pikë përqindje

Politikat qeveritare kanë ruajtur dhe konfirmuar vlerësimin kreditor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga “Standard and Poor’s”

Кumtesa

28 janar 2023, Shkup – Republika e  Maqedonisë së Veriut ka marrë konfirmim për politikat që zbaton edhe në kohë krize dhe ka... Read More → Politikat qeveritare kanë ruajtur dhe konfirmuar vlerësimin kreditor të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga “Standard and Poor’s”

Besimi: Punësimet e reja nuk varen nga MF-ja, procesi menaxhohet nga institucioni në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin vetanak

Кumtesa

26 janar 2023, Shkup – Punësimet në institucionet shtetërore dhe publike duhet të realizohet në bazë të mjeteve të siguruara... Read More → Besimi: Punësimet e reja nuk varen nga MF-ja, procesi menaxhohet nga institucioni në bazë të mjeteve të siguruara në buxhetin vetanak

Besimi nënshkroi marrëveshje me Bankën Botërore: 25 milionë euro për një nga reformat më të mëdha në financat publike – IFMIS dhe sistemet informative për menaxhimin e ndihmës shtetërore dhe të hyrave tatimore

Кumtesa

25 janar 2023, Shkup – 24.9 milionë euro janë siguruar për krijimin dhe implementimin e Sistemit të Integruar Informativ të... Read More → Besimi nënshkroi marrëveshje me Bankën Botërore: 25 milionë euro për një nga reformat më të mëdha në financat publike – IFMIS dhe sistemet informative për menaxhimin e ndihmës shtetërore dhe të hyrave tatimore

Besimi: Teknologjia dhe njohuritë do të jenë shtytësit e rritjes në ekonominë e re globale

Кumtesa

22 Janar 2023, Shkup – Teknologjia do të ketë një nga rolet kryesore në ekonominë e re të riglobalizuar, duke kontribuar në... Read More → Besimi: Teknologjia dhe njohuritë do të jenë shtytësit e rritjes në ekonominë e re globale

GLOBALIZIMI I RI DHE INVESTIME NË TRANZICIONIN E GJELBËR, DIXHITALIZIMI DHE KAPITALI NJERËZOR

Kolumna

22 Janar 2023, Shkup – Teoria ekonomike thotë se me specializimin e prodhimit arrihet efikasitet më i madh dhe zvogëlohet çmimi i... Read More → GLOBALIZIMI I RI DHE INVESTIME NË TRANZICIONIN E GJELBËR, DIXHITALIZIMI DHE KAPITALI NJERËZOR

Besimi: Për herë të parë krijojmë sistem evropian të menaxhimit me mbetje të ngurta, sinjifikativ për uljen e ndotjes

Кumtesa

17 janar 2023, Shkup – Republika e Maqedonisë së Veriut për herë të parë do të krijojë sisteme rajonale të menaxhimit me... Read More → Besimi: Për herë të parë krijojmë sistem evropian të menaxhimit me mbetje të ngurta, sinjifikativ për uljen e ndotjes

Besimi në Euromani: Konsolidimi fiskal jep rezultate në uljen e deficitit buxhetor dhe borxhit publik

Кumtesa

10 janar 2023, Vjenë – Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut zbaton politika të qëndrueshme që reaguan në mënyrë... Read More → Besimi në Euromani: Konsolidimi fiskal jep rezultate në uljen e deficitit buxhetor dhe borxhit publik

Besimi: Deficiti është më i ulët për 117.6 milionë euro krahasuar me planin, realizimi i investimeve kapitale prej 88% në vitin 2022

Кumtesa

ë hyrat e përgjithshme në vitin 2022 u realizuan në masë prej 99% të projeksionit, ndërkohë që shpenzimet janë disi më të... Read More → Besimi: Deficiti është më i ulët për 117.6 milionë euro krahasuar me planin, realizimi i investimeve kapitale prej 88% në vitin 2022

MESAZH I FUNDVITIT: PËR EKONOMINË GLOBALE DHE ATË VENDASE DHE NJË POROSI E SHKURTËR PËR NJË TË NESËRME MË TË MIRË

Kolumna

Kolumnën e fundit për këtë vit, siç edhe pritej, ia dedikoj vitit 2022 dhe sfidave ekonomike me të cilat jemi përballur, por edhe... Read More → MESAZH I FUNDVITIT: PËR EKONOMINË GLOBALE DHE ATË VENDASE DHE NJË POROSI E SHKURTËR PËR NJË TË NESËRME MË TË MIRË

MF: Ndryshimet në Ligjin e Shoqërive Financiare për mbrojtjen e qytetarëve, përcaktohet vlera maksimale e kostove të kredisë

Кumtesa

28 dhjetor 2022, Shkup – Mbrojtja më e madhe e qytetarëve që shfrytëzojnë shërbimet e shoqërive financiare dhe rritja e... Read More → MF: Ndryshimet në Ligjin e Shoqërive Financiare për mbrojtjen e qytetarëve, përcaktohet vlera maksimale e kostove të kredisë

MF: U miratua Buxheti për vitin 2023, politika për ballafaqimin e krizës dhe përshpejtimin e rritjes

Кumtesa

23 dhjetor 2022, Shkup – Sot, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi Propozim buxhetin e plotësuar për vitin 2023,... Read More → MF: U miratua Buxheti për vitin 2023, politika për ballafaqimin e krizës dhe përshpejtimin e rritjes

Besimi për Buxhetin 2023: Paratë e qytetarëve do të destinohen atje ku do të japin efekt më të madh

Кumtesa

19 dhjetor 2022, Shkup – Mbrojtja e standardit të qytetarëve, sigurimi i cilësisë më të mirë të jetesës dhe kushteve për... Read More → Besimi për Buxhetin 2023: Paratë e qytetarëve do të destinohen atje ku do të japin efekt më të madh

Besimi: Për krizën dhe reformat – vitet e krizës tregojnë më së miri se në cilën pjesë të sistemit nevojiten ndryshime

Кumtesa

18 dhjetor 2022, Shkup – Reforma në financat publike zbatohet përmes tetë shtyllave, e cila do të sigurojë sistem më efikas... Read More → Besimi: Për krizën dhe reformat – vitet e krizës tregojnë më së miri se në cilën pjesë të sistemit nevojiten ndryshime

VITI 2022, VIT KRIZE – POR EDHE VIT I REFORMAVE SINJIFIKATIVE NË FINANCAT PUBLIKE

Kolumna, Кumtesa

17 dhjetor 2022 – Për tejkalimin e kësaj “stuhie të përsosur” dhe rikthimin e botës drejt rrugës së zhvillimit, nevojiten... Read More → VITI 2022, VIT KRIZE – POR EDHE VIT I REFORMAVE SINJIFIKATIVE NË FINANCAT PUBLIKE

MF: U miratuan ndryshimet në Ligjin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale për heqjen e tatimimit progresiv dhe tatimit të interesit mbi kursimet

Кumtesa

16 dhjetor 2022, Shkup – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi ndryshimet në Ligjin e Tatimit mbi të Ardhurat... Read More → MF: U miratuan ndryshimet në Ligjin e Tatimit mbi të Ardhurat Personale për heqjen e tatimimit progresiv dhe tatimit të interesit mbi kursimet

Besimi: Rishpërndarje të 112 milionë eurove mjete shtesë, të siguruara në Buxhetin e vitit 2022 për ballafaqimin e krizës

Кumtesa

16 dhjetor 2022, Shkup – Me rishpërndarjen e mjeteve ndërmjet shfrytëzuesve buxhetorë dhe fondeve, janë siguruar 7.25 miliardë... Read More → Besimi: Rishpërndarje të 112 milionë eurove mjete shtesë, të siguruara në Buxhetin e vitit 2022 për ballafaqimin e krizës

Besimi: Vazhdon dialogu me komunitetin e biznesit, debat lidhur me nismën për tatimin mbi fitimin ekstra

Кumtesa

9 dhjetor 2022, Shkup – Ministria e Financave, në kuadër të procesit transparent dhe inlkuziv që po zbaton në krijimin e... Read More → Besimi: Vazhdon dialogu me komunitetin e biznesit, debat lidhur me nismën për tatimin mbi fitimin ekstra

Nikoloski: Mbetemi në përcaktimin për drejtësi në sistemin tatimor, punohet për model të ri të progresit

Кumtesa

7 dhjetor 2022, Shkup – Qeveria mbetet në përcaktimin për krijimin e sistemit të drejtë tatimor. Kjo, ndër të tjera, do të... Read More → Nikoloski: Mbetemi në përcaktimin për drejtësi në sistemin tatimor, punohet për model të ri të progresit

Besimi në skriningun bilateral të kontrollit financiar – Ligji i Buxheteve bazë e reformave për përmirësimin e menaxhimit të financave publike

Кumtesa

6 dhjetor 2022, Bruksel – Sot, ministri i Financave, Fatmir Besimi, mori pjesë në Bruksel në skriningun bilateral, dedikuar... Read More → Besimi në skriningun bilateral të kontrollit financiar – Ligji i Buxheteve bazë e reformave për përmirësimin e menaxhimit të financave publike

Besimi në skriningun bilateral me BE-në – Dialogu i rregullt me KE-në kontribuon në determinimin e kapaciteteve të shtetit drejt reformave më prioritare

Кumtesa

5 dhjetor 2022, Bruksel – Sot dhe nesër në Bruksel, ministri i Financave, Fatmir Besimi kryeson delegacionin e vendit në skriningun... Read More → Besimi në skriningun bilateral me BE-në – Dialogu i rregullt me KE-në kontribuon në determinimin e kapaciteteve të shtetit drejt reformave më prioritare

Besimi: Përfitimet e reformës tatimore janë 70 milionë euro mjete shtesë në buxhet dhe drejtësi më e madhe

Кumtesa

5 dhjetor 2022, Shkup –Koncepti i reformës tatimore bazohet në drejtësi, respektivisht në zgjerimin e bazës tatimore nëpërmjet... Read More → Besimi: Përfitimet e reformës tatimore janë 70 milionë euro mjete shtesë në buxhet dhe drejtësi më e madhe

SISTEM TATIMOR I DREJTË PËR RRITJE EKONOMIKE TË QËNDRUESHME, INKLUZIVE DHE TË PËRSHPEJTUAR

Kolumna, Кumtesa

4 dhjetor 2022, Shkup-Koncepti i reformës tatimore, të cilin e prezantuam javën e kaluar në konferencë të përbashkët për shtyp me... Read More → SISTEM TATIMOR I DREJTË PËR RRITJE EKONOMIKE TË QËNDRUESHME, INKLUZIVE DHE TË PËRSHPEJTUAR

Kovaçevski dhe Besimi: Buxheti për vitin 2023 – Stabilitet, siguri, reagim ndaj sfidave dhe bazë për zhvillim

Кumtesa

3 dhjetor 2022, Shkup – Kryeministri, Dimitar Kovaçevski dhe ministri i Financave, Fatmir Besimi, sot në konferencë të përbashkët... Read More → Kovaçevski dhe Besimi: Buxheti për vitin 2023 – Stabilitet, siguri, reagim ndaj sfidave dhe bazë për zhvillim

Takim Besimi – Ageler – Republika e Maqedonisë së Veriut hedh hapa vendimtare drejt BE-së, SHBA-ja është partnere e rëndësishme për reformat në atë rrugë

Кumtesa

2 dhjetor 2022, Shkup – Ministri i Financave, Fatmir Besimi, sot në Ministrinë e Financave takoi ambasadoren e re të SHBA-së në... Read More → Takim Besimi – Ageler – Republika e Maqedonisë së Veriut hedh hapa vendimtare drejt BE-së, SHBA-ja është partnere e rëndësishme për reformat në atë rrugë

Besimi dhe Xiaoqing Yu nënshkruan marrëveshje granti nga BE-ja për bashkëfinancimin e projektit të BB-së për modernizimin e bujqësisë

Кumtesa

2 dhjetor 2022, Shkup – Republika e Maqedonisë së Veriut merr grant prej 4 milionë eurove nga BE-ja për bashkëfinancimin e... Read More → Besimi dhe Xiaoqing Yu nënshkruan marrëveshje granti nga BE-ja për bashkëfinancimin e projektit të BB-së për modernizimin e bujqësisë

Besimi: Thelbi i reformës tatimore është tatimimi i drejtë përmes uljes së ekonomisë gri dhe rishikimit të lirimeve tatimore

Кumtesa

2 dhjetor 2022, Shkup – Reforma tatimore nuk nënkupton rritje të tatimeve dhe normave tatimore. Reforma tatimore i referohet... Read More → Besimi: Thelbi i reformës tatimore është tatimimi i drejtë përmes uljes së ekonomisë gri dhe rishikimit të lirimeve tatimore

FMN: Financat publike janë të shëndosha, borxhi është i qëndrueshëm

Кumtesa

30 nëntor 2022, Shkup – Bazat ekonomike janë të fuqishme ndërkohë që pushteti ndërmer masat e duhura për t’i përballuar... Read More → FMN: Financat publike janë të shëndosha, borxhi është i qëndrueshëm

Ministria e Financave në muajin tetor me kursime në energjinë elektrike për 44%

Кumtesa

29 nëntor 2022, Shkup – Ministria e Financave në muajin tetor të vitit 2022, përmes zbatimit të masave për kursim të... Read More → Ministria e Financave në muajin tetor me kursime në energjinë elektrike për 44%

Besimi: Investimet kapitale dhe zhvillimi janë prioritetet e Qeverisë, BERZH-i vazhdon me përkrahje të fuqishme për realizimin e tyre

Кumtesa

28 nëntor 2022, Shkup – Investimet kapitale janë një nga prioritetet më të rëndësishme të Qeverisë dhe ato në buxhetin... Read More → Besimi: Investimet kapitale dhe zhvillimi janë prioritetet e Qeverisë, BERZH-i vazhdon me përkrahje të fuqishme për realizimin e tyre

Takim Besimi-Damjanoviq – Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Mali i Zi t’i shfrytëzojnë kapacitetet për avancimin e bashkëpunimit ekonomik dhe përpjekjet në rrugën drejt BE-së

Кumtesa

24 nëntor 2022, Shkup – Sot, në Ministrinë e Financave, ministri i Financave, Fatmir Besimi, realizoi takim me homologun e tij nga... Read More → Takim Besimi-Damjanoviq – Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Mali i Zi t’i shfrytëzojnë kapacitetet për avancimin e bashkëpunimit ekonomik dhe përpjekjet në rrugën drejt BE-së

Besimi: Deficiti në Buxhet përfshin investimet kapitale, përkrahjen për ballafaqim me krizën energjetike dhe shlyerjen e interesit

Кumtesa

24 nëntor 2022, Shkup – Buxheti për vitin 2023 është realitet dhe merr në konsideratë gjendjen aktuale nën ndikimin e krizës... Read More → Besimi: Deficiti në Buxhet përfshin investimet kapitale, përkrahjen për ballafaqim me krizën energjetike dhe shlyerjen e interesit

Besimi: Më shumë mjete për përkrahjen e qytetarëve nëpërmjet harmonizimit të pensioneve dhe pagave me kostot e e jetesës

Кumtesa

23 nëntor 2022, Shkup – Më shumë mjete për harmonizimin e pensioneve dhe pagave me kostot e jetesës, mjete për masat antikrizë... Read More → Besimi: Më shumë mjete për përkrahjen e qytetarëve nëpërmjet harmonizimit të pensioneve dhe pagave me kostot e e jetesës

Besimi – Nuredini – Sigurohet përkrahje direkte për komunat prej 50 milionë eurove për projekte infrastrukturore

Кumtesa

23 nëntor 2022, Shkup – Ministria e Financave dhe Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor sigurojnë 50 milionë... Read More → Besimi – Nuredini – Sigurohet përkrahje direkte për komunat prej 50 milionë eurove për projekte infrastrukturore

Besimi: Bordi i FMN-së aprovoi PLL-në, е me këtë edhe transhenë e parë prej 110 milionë eurove

Кumtesa

23 nëntor 2022, Shkup – Republika e Maqedonisë së Veriut merr transhenë e parë prej 110 milionë eurove nga totali i aprovuar... Read More → Besimi: Bordi i FMN-së aprovoi PLL-në, е me këtë edhe transhenë e parë prej 110 milionë eurove

Besimi: Zbatojmë konsolidim gradual, në vitin 2023 0.7 p.p. deficit më të ulët buxhetor

Кumtesa

21 nëntor 2022, Shkup – Konsolidimi gradual fiskal, strategjia adekuate dhe plani i qëndrueshëm për përshpejtimin e rritjes,... Read More → Besimi: Zbatojmë konsolidim gradual, në vitin 2023 0.7 p.p. deficit më të ulët buxhetor

BUXHET PËR RUAJTJE TË NIVELIT TË RRITJES EKONOMIKE NË KOHË KRIZE DHE PËRSHPEJTIM NË PERIUDHË AFATMESME

Kolumna, Кumtesa

20 nëntor 2022, Shkup – Javën e ardhshme në Kuvend fillon diskutimi për Buxhetin e vitit 2023. Vazhdon procesi demokratik i miratimit... Read More → BUXHET PËR RUAJTJE TË NIVELIT TË RRITJES EKONOMIKE NË KOHË KRIZE DHE PËRSHPEJTIM NË PERIUDHË AFATMESME

Besimi: Kapitali njerëzor është investim në rritjen dhe zhvillimin e ardhshëm, strategji e përgatitur së bashku me Bankën Botërore

Кumtesa

17 nëntor 2022, Shkup – Investimi në kapitalin njerëzor në një vend është investim në zhvillimin afatgjatë dhe të... Read More → Besimi: Kapitali njerëzor është investim në rritjen dhe zhvillimin e ardhshëm, strategji e përgatitur së bashku me Bankën Botërore

Besimi: Me IFMIS dixhitalizojmë proceset në financat publike për politikë fiskale më efikase, të parashikueshme dhe më të përgatitur

Кumtesa

15 nëntor 2022, Shkup – Ministria e Financave, së bashku me Bankën Botërore, janë duke punuar në krijimin e Sistemit të... Read More → Besimi: Me IFMIS dixhitalizojmë proceset në financat publike për politikë fiskale më efikase, të parashikueshme dhe më të përgatitur

Besimi: Mjetet nga instrumenti PLL i FMN-së vihen në dispozicion për ballafaqim me krizën, Kuvendi miratoi zgjidhjen ligjore

Кumtesa

15 nëntor 2022, Shkup – Sot, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e tij, miratoi Propozim ligjin me të cilin... Read More → Besimi: Mjetet nga instrumenti PLL i FMN-së vihen në dispozicion për ballafaqim me krizën, Kuvendi miratoi zgjidhjen ligjore

Besimi: Dokumente të nënshkruara me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik dhe zhvillimin ekonomik

Кumtesa

15 nëntor 2022, Shkup – Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Republika e Shqipërisë avancojnë bashkëpunimin në fushën e... Read More → Besimi: Dokumente të nënshkruara me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik dhe zhvillimin ekonomik

Besimi: Miratimi i zgjidhjes ligjore për PLL, mundëson qasje në 530 milionë euro për përballimin e krizës dhe përkrahjen e qytetarëve dhe ekonomisë

Кumtesa

14 nëntor 2022, Shkup – Sot, në Komisionin parlamentar për financim dhe buxhet mori përkrahje Propozim ligji që do t’i... Read More → Besimi: Miratimi i zgjidhjes ligjore për PLL, mundëson qasje në 530 milionë euro për përballimin e krizës dhe përkrahjen e qytetarëve dhe ekonomisë

Nikolloski: Dëshmuam se kujdesemi për të punësuarit, në vitin 2023 ka mjete për rritjen e pagave të këtij viti dhe për harmonzimin e ardhshëm me pagën minimale

Кumtesa

9 nëntor 2022, Shkup – Në Propozim buxhetin për vitin 2023, janë planifikuar saktë dhe në mënyrë precize mjete për paga në... Read More → Nikolloski: Dëshmuam se kujdesemi për të punësuarit, në vitin 2023 ka mjete për rritjen e pagave të këtij viti dhe për harmonzimin e ardhshëm me pagën minimale

Besimi: Pensione më të larta, mjete për tejkalimin e krizës, por edhe për stimulimin e ekonomisë me Buxhetin e vitit 2023

Кumtesa

6 Nëntor 2022, Shkup – Më shumë mjete janë planifikuar për pensione më të larta, për stimulimin e rendimenteve dhe prodhimit... Read More → Besimi: Pensione më të larta, mjete për tejkalimin e krizës, por edhe për stimulimin e ekonomisë me Buxhetin e vitit 2023

BUXHETI 2023: PËRKRAHJE PËR QYTETARËT DHE KOMPANITË NË KOHË KRIZE DHE STIMULIM PËR EKONOMINË

Kolumna, Кumtesa

5 nëntor 2022, Shkup – Llogaridhënia është pjesë e transparencës fiskale, e cila është shkalla më e lartë e kontrollit të... Read More → BUXHETI 2023: PËRKRAHJE PËR QYTETARËT DHE KOMPANITË NË KOHË KRIZE DHE STIMULIM PËR EKONOMINË

MF nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me SECO – Me përkrahjen e Zvicrës do të përforcohet planifikimi dhe menaxhimi makroekonomik në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Кumtesa

4 nëntor 2022, Shkup – Me anë të Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Maqedonisë... Read More → MF nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me SECO – Me përkrahjen e Zvicrës do të përforcohet planifikimi dhe menaxhimi makroekonomik në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Besimi: Konsolidimi fiskal vazhdon edhe në kohë krize, 250 milionë euro të siguruara për masa dhe 795 milionë euro për investimе

Кumtesa

3 nëntor 2022, Shkup – Për të tretin vit, propozojmë buxhet në kohë krize. Në këtë buxhet parashihen 250 milionë euro... Read More → Besimi: Konsolidimi fiskal vazhdon edhe në kohë krize, 250 milionë euro të siguruara për masa dhe 795 milionë euro për investimе

Besimi: Buxhet zhvillimor si reagim ndaj krizës dhe projeksione afatmesme për rritjen ekonomike

Кumtesa

02 nëntor 2022, Shkup – Qeveria miratoi Buxhetin e parë afatmesëm, i cili u propozua nga Ministria e Financave, në përputhje me... Read More → Besimi: Buxhet zhvillimor si reagim ndaj krizës dhe projeksione afatmesme për rritjen ekonomike

Besimi: Me kursime dhe rishpërndarje në buxhet janë siguruar 61 milionë euro për ballafaqimin e krizës energjetike dhe të çmimeve

Кumtesa

1 nëntor 2022, Shkup – Me kursime në buxhet dhe rishpërndarje mes shfrytëzuesve buxhetorë, siguruam 3.75 miliardë denarë... Read More → Besimi: Me kursime dhe rishpërndarje në buxhet janë siguruar 61 milionë euro për ballafaqimin e krizës energjetike dhe të çmimeve

Publikimi i dokumenteve pas mbajtjes së konsultimit publik në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale, në lidhje me realizimin e projektit “Krijimi i institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin me financat publike”

Uncategorized @sq

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon publikun e interesuar se më datën 21.10.2022 ka mbajtur konsultim... Read More → Publikimi i dokumenteve pas mbajtjes së konsultimit publik në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale, në lidhje me realizimin e projektit “Krijimi i institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin me financat publike”

Nxënësit fitues në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 tetori

Кumtesa

Nxënësit fitues në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 tetori... Read More → Nxënësit fitues në Konkursin për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 tetori

Besimi – Geer: Përkrahja financiare prej 80 milionë eurove nga BE-ja është konfirmim i përpjekjeve dhe axhendës reformuese në vend

Кumtesa

31 tetor 2022, Shkup – Reformat e zbatuara nga Qeveria dhe Ministria e Financave në financat publike janë në linjë me arritjen e... Read More → Besimi – Geer: Përkrahja financiare prej 80 milionë eurove nga BE-ja është konfirmim i përpjekjeve dhe axhendës reformuese në vend

Republika e Maqedonisë së Veriut e ruajti nivelin e rejtingut kreditor të “Fitch” BB+ me perspektivë negative, konfirmim i qeverisjes së mirë të politikave makroekonomike

Кumtesa

29 tetor 2022, Shkup – Republika e Maqedonisë së Veriut e ruajti nivelin e rejtingut kreditor “BB+” me perspektivë negative që... Read More → Republika e Maqedonisë së Veriut e ruajti nivelin e rejtingut kreditor të “Fitch” BB+ me perspektivë negative, konfirmim i qeverisjes së mirë të politikave makroekonomike

Besimi-Gentiloni: Me kornizën e negociatave, reformat bëhen me dinamikë të përshpejtuar

Кumtesa

26 tetor 2022, Bruksel – Rеpublika e Maqedonisë së Veriut nuk tërhiqet nga zbatimi i reformave që do të rezultojë me integrim të... Read More → Besimi-Gentiloni: Me kornizën e negociatave, reformat bëhen me dinamikë të përshpejtuar

Besimi-Hahn: Janë bërë reforma thelbësore në menaxhimin e financave publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Кumtesa

26 tetor 2022, Bruksel – Republika e Maqedonisë së Veriut i përket familjes evropiane dhe gjithmonë mund të mbështetet në... Read More → Besimi-Hahn: Janë bërë reforma thelbësore në menaxhimin e financave publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut

MF: Është bërë kursim i energjisë elektrike prej 32%, masat do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme

Кumtesa

26 tetor 2022, Shkup – Ministria e Financave me shfrytëzimin racional të energjisë dhe në përputhje me detyrat e ofruara nga... Read More → MF: Është bërë kursim i energjisë elektrike prej 32%, masat do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme

Ministri Besimi në vizitë pune në Bruksel, në takime me eurokomesarët Hahn dhe Gentiloni

Кumtesa

25 tetor 2022, Shkup –Ministri i Financave, Fatmir Besimi, nesër do të qëndrojë në Bruksel, ku do të realizojë takime me... Read More → Ministri Besimi në vizitë pune në Bruksel, në takime me eurokomesarët Hahn dhe Gentiloni

Nikolloski: Paranë publike e menaxhojmë me përgjegjësi, kursyem në normën e interesit, paratë i destinojmë në drejtim të popullatës dhe biznesit

Кumtesa

25 tetor 2022, Shkup – Menaxhimi i parasë publike në kohë krize është i vështirë, por e rëndësishme është që të bëhet... Read More → Nikolloski: Paranë publike e menaxhojmë me përgjegjësi, kursyem në normën e interesit, paratë i destinojmë në drejtim të popullatës dhe biznesit

Besimi: Për të tretin vit pas krizës së Covid-it e ngushtojmë deficitin e buxhetit

Кumtesa

25 tetor 2022, Shkup – Deficiti i buxhetit do të vijojë të ngushtohet edhe me buxhetin e ri për vitin 2023, ku për të tretin vit... Read More → Besimi: Për të tretin vit pas krizës së Covid-it e ngushtojmë deficitin e buxhetit

Zëvendësministri i Financave Nikolloski në Samitin vjetor të “The Economist” në Prishtinë

Кumtesa

25 tetor 2022, Shkup – Sot, zëvendësministri i Financave, Filip Nikolloski, merr pjesë në Samitin vjetor të londinezes “The... Read More → Zëvendësministri i Financave Nikolloski në Samitin vjetor të “The Economist” në Prishtinë

KONSOLIDIMI FISKAL: KURSIM DHE RRITJE EKONOMIKE

Kolumna, Кumtesa

24 tetor 2022, Shkup – Në këtë kolumnë do të flas për konsolidimin fiskal, financimin e buxhetit dhe borxhin. E përfunduam... Read More → KONSOLIDIMI FISKAL: KURSIM DHE RRITJE EKONOMIKE

Nikolloski në Forumin e Investitorëve të bankës “Erste”: Punojmë në mënyrë ekonomike, me koshiencë vendosëm të mos emetojmë euroobligacion dhe kursyem rreth 40 milionë euro me sigurimin e mjeteve me normë interesi shumë më të ulët

Кumtesa

19 tetor 2022, Shkup – “Realizuam kursime në vlerë prej rreth 40 milionë euro në nivel vjetor me sigurimin e mjeteve me normë më... Read More → Nikolloski në Forumin e Investitorëve të bankës “Erste”: Punojmë në mënyrë ekonomike, me koshiencë vendosëm të mos emetojmë euroobligacion dhe kursyem rreth 40 milionë euro me sigurimin e mjeteve me normë interesi shumë më të ulët

Besimi: Konsolidimi fiskal dhe kursimet janë mënyra për ballafaqim me krizën që do ta ndjejmë në vitin e ardhshëm

Кumtesa

18 tetor 2022, Shkup – Ekonomia e Maqedonisë nuk pritet të hyjë në recesion në vitin 2023, edhe pse ashtu si në vendet e Evropës,... Read More → Besimi: Konsolidimi fiskal dhe kursimet janë mënyra për ballafaqim me krizën që do ta ndjejmë në vitin e ardhshëm

Besimi: FMN-ja identifikoi politikat e Qeverisë, mjetet nga linja PLL janë konfirmim i kësaj

Кumtesa

15 tetor 2022, Washington – Republika e Maqedonisë së Veriut zbaton politika ekonomike të qëndrueshme dhe të përshtatshme. Kjo u... Read More → Besimi: FMN-ja identifikoi politikat e Qeverisë, mjetet nga linja PLL janë konfirmim i kësaj

Besimi: Mbetemi të përkushtuar ndaj reformave sistemike, proceset vijuese morën përkrahjen e FMN-së

Кumtesa

15 tetor 2022, Washington – Reformat në menaxhimin e financave publike dhe zbatimi i tyre nga Ministria e Financave ishin temë e... Read More → Besimi: Mbetemi të përkushtuar ndaj reformave sistemike, proceset vijuese morën përkrahjen e FMN-së

Nikolloski për raportin e KE-së: progresi i mirë në fushën e politikës ekonomike, identifikohet nga BE-ja

Кumtesa

14 tetor 2022, Shkup – “Republika e Maqedonisë së Veriut shënon progres të mirë në fushën e politikës ekonomike dhe... Read More → Nikolloski për raportin e KE-së: progresi i mirë në fushën e politikës ekonomike, identifikohet nga BE-ja

Besimi: Përkrahje për reformat në financat publike nga BB-ja, vendoset sistemi i integruar informativ

Кumtesa

14 tetor 2022, Washington – Vendosja e sistemit të integruar informativ për menaxhimin e financave – IFMIS dhe prioritetet në... Read More → Besimi: Përkrahje për reformat në financat publike nga BB-ja, vendoset sistemi i integruar informativ

Besimi: Përkrahje e fuqishme nga BERZH-i për projektet prioritare të Qeverisë, do të rrumbullakohet edhe financimi i interkonektorit me Greqinë

Кumtesa

14 tetor 2022, Shkup – Republika e Maqedonisë së Veriut ka përkrahje të konsiderueshme në realizimin e prioriteteve të saj nga... Read More → Besimi: Përkrahje e fuqishme nga BERZH-i për projektet prioritare të Qeverisë, do të rrumbullakohet edhe financimi i interkonektorit me Greqinë

Besimi: FMN-ja përmes PPL-së dha sinjal të qartë për politikat e mirëfillta, masat e targetuara strikte vijojnë sipas rekomandimeve

Кumtesa

13 tetor 2022, Washington – Konfirmimi i FMN-së se RMV-ja mund të shfrytëzojë mjetet nga Programi për përkujdesje dhe likuiditet... Read More → Besimi: FMN-ja përmes PPL-së dha sinjal të qartë për politikat e mirëfillta, masat e targetuara strikte vijojnë sipas rekomandimeve

Besimi në takime në Thesarin e SHBA-së – Përkrahje nga SHBA-ja për zhvillimin e kapaciteteve për menaxhimin e financave publike dhe luftimin e ekonomisë gri

Кumtesa

13 tetor 2022, Washington – Zyra e Ndihmës Teknike të Thesarit të SHBA-së (OTA) është e gatshme ta përkrahë zhvillimin e... Read More → Besimi në takime në Thesarin e SHBA-së – Përkrahje nga SHBA-ja për zhvillimin e kapaciteteve për menaxhimin e financave publike dhe luftimin e ekonomisë gri

Ministri Besimi në takimet vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Uashington

Кumtesa

12 tetor 2022, Shkup – Delegacioni nga Republika e Maqedonisë së Veriut, kryesuar nga ministri i Financave, Fatmir Besimi dhe... Read More → Ministri Besimi në takimet vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Uashington

Besimi: Destinuam më së shumti mjete për masat si përqindje të PBB-së në rajon, në luftën kundër krizës energjetike dhe të çmimeve

Кumtesa

12 tetor 2022, Shkup – Që nga fillimi i krizës energjetike dhe të çmimeve, Qeveria jonë kishte reagim të fuqishëm fiskal në... Read More → Besimi: Destinuam më së shumti mjete për masat si përqindje të PBB-së në rajon, në luftën kundër krizës energjetike dhe të çmimeve

LUFTA KUNDËR KRIZËS ENERGJETIKE DHE TË ÇMIMEVE: MASAT QEVERITARE, QËNDRUESHMËRIA FISKALE DHE REFORMAT NË FINANCAT PUBLIKE

Kolumna, Кumtesa

11 tetor 2022, Shkup – Krizat e ndryshme kërkojnë zgjidhje të ndryshme. Reagimi më i duhur është gjithmonë ai që do të japë... Read More → LUFTA KUNDËR KRIZËS ENERGJETIKE DHE TË ÇMIMEVE: MASAT QEVERITARE, QËNDRUESHMËRIA FISKALE DHE REFORMAT NË FINANCAT PUBLIKE

Besimi: Rrumbullakohet financimi i buxhetit deri në fund të vitit, modeli i aplikuar kurseu mbi 40 milionë euro në vit

Кumtesa

11 tetor 2022, Shkup – Vendi ynë rrumbullakon financimin e përgjithshëm të buxhetit për këtë vit, me mbi 40 milionë euro mjete... Read More → Besimi: Rrumbullakohet financimi i buxhetit deri në fund të vitit, modeli i aplikuar kurseu mbi 40 milionë euro në vit

MF: Misioni i FMN-së dha dritën jeshile për qasje në 530 milionë euro përmes instrumentit PLL

Кumtesa

10 tetor 2022, Shkup – Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar dha dritën jeshile për dhënien e 530 milionë eurove për... Read More → MF: Misioni i FMN-së dha dritën jeshile për qasje në 530 milionë euro përmes instrumentit PLL

Konsultim publik sa i përket pjesës së mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale, në lidhje me realizimin e projektit “Krijimi i institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin me financat publike në Maqedoninë e Veriut”

Кumtesa

Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut, njofton opinionin publik të interesuar se planifikon ta realizojë... Read More → Konsultim publik sa i përket pjesës së mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale, në lidhje me realizimin e projektit “Krijimi i institucioneve efektive, transparente dhe llogaridhënëse për menaxhimin me financat publike në Maqedoninë e Veriut”

Besimi – Lawson: Avancohet bashkëpunimi ekonomik me Mbretërinë e Bashkuar

Кumtesa

7 tetor 2022, Shkup – Avancimi i bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Bashkuar,... Read More → Besimi – Lawson: Avancohet bashkëpunimi ekonomik me Mbretërinë e Bashkuar

Takim Besimi-Dible: U konfirmua përkrahja e vazhdueshme nga SHBA-ja në luftën kundër korrupsionit dhe uljen e ekonomisë gri

Кumtesa

6 tetor 2022, Shkup – Republika e Maqedonisë së Veriut merr përkrahje të vazhdueshme nga SHBA-ja nëpërmjet USAID-it në... Read More → Takim Besimi-Dible: U konfirmua përkrahja e vazhdueshme nga SHBA-ja në luftën kundër korrupsionit dhe uljen e ekonomisë gri

Nikolloski në Samitin e ministrave të Financave: Jemi të përkushtuar për menaxhimin e krizës energjetike dhe krijimin e politikave për rritje të qëndrueshme ekonomike

Кumtesa

Buxheti për vitin 2023 do jetë në drejtim të menaxhimit të krizës energjetike dhe krijimit të politikave që do t’i mundësojnë... Read More → Nikolloski në Samitin e ministrave të Financave: Jemi të përkushtuar për menaxhimin e krizës energjetike dhe krijimin e politikave për rritje të qëndrueshme ekonomike

MF: Nivel më i lartë historik i kthimit të mjeteve të TVSH-së ndaj ekonomisë me vlerë prej 500 milionë eurove

Кumtesa

30 shtator 2022, Shkup – Vendi, me një periudhë prej vetëm 9 muajve, këtë vit ka realizuar kthimin e TVSH-së ndaj ekonomisë me... Read More → MF: Nivel më i lartë historik i kthimit të mjeteve të TVSH-së ndaj ekonomisë me vlerë prej 500 milionë eurove

MF: Qeveria siguroi 250 milionë euro përmes letrave me vlerë të Gjermanisë me kushte të favorshme

Кumtesa

27 shtator 2022, Shkup – Qeveria miratoi vendim për emetimin e letrave me vlerë në tregun e Gjermanisë, përkatësisht... Read More → MF: Qeveria siguroi 250 milionë euro përmes letrave me vlerë të Gjermanisë me kushte të favorshme

KONKURS për nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 Tetor

Кumtesa

Konkurs për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 Tetor Në bazë të Vendimit... Read More → KONKURS për nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 Tetor

Besimi: Me Ligjin e ri të Buxheteve, buxhetimi do të jetë afatmesëm dhe i bazuar në rezultate

Кumtesa

25 shtator 2022, Shkup – Në Ligjin e ri të Buxheteve, i cili u miratua në Kuvend javën e kaluar, parashihet që buxhetimi të... Read More → Besimi: Me Ligjin e ri të Buxheteve, buxhetimi do të jetë afatmesëm dhe i bazuar në rezultate

LIGJI I RI I BUXHETEVE: REFORMË PËR LLOGARIDHËNIE MË TË MADHE, DIXHITALIZIM DHE PLANIFIKIM MË TË MIRË AFATGJATË

Kolumna, Кumtesa

24 shtator 2022, Shkup – Dita e djeshme kaloi, e nesërmja nuk ka ardhur ende, kemi vetëm ditën e sotme – le të fillojmë. Me... Read More → LIGJI I RI I BUXHETEVE: REFORMË PËR LLOGARIDHËNIE MË TË MADHE, DIXHITALIZIM DHE PLANIFIKIM MË TË MIRË AFATGJATË

Besimi: Vijojmë me përkushtimin ndaj politikave të qëndrueshme për ruajtjen e nivelit të lartë të stabilitetit makroekonomik dhe fiskal

Кumtesa

23 shtator 2022, Shkup – Një nga prioritetet kryesore të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së... Read More → Besimi: Vijojmë me përkushtimin ndaj politikave të qëndrueshme për ruajtjen e nivelit të lartë të stabilitetit makroekonomik dhe fiskal

Besimi: Dixhitalizimi i Doganës ka rëndësi të madhe për përmirësimin e kushteve të punës së komunitetit të biznesit

Кumtesa

16 shtator 2022, Shkup – Dixhitalizimi i Doganaës ka rëndësi të madhe për lehtësimin e tregtisë dhe përmirësimin e... Read More → Besimi: Dixhitalizimi i Doganës ka rëndësi të madhe për përmirësimin e kushteve të punës së komunitetit të biznesit

Besimi – Bjerde: Banka Botërore me përkrahje financiare prej gjysmë miliard dollarëve për projektet aktuale në vend

Кumtesa

16 shtator 2022, Sarajevë  – Korniza katërvjeçare e bashkëpunimit me Bankën Botërore për periudhën 2019-2023, tashëm është... Read More → Besimi – Bjerde: Banka Botërore me përkrahje financiare prej gjysmë miliard dollarëve për projektet aktuale në vend

Besimi dhe zëvendëskryeministrja Kaag nëshkruan memorandum bashkëpunimi mes RMV-së dhe Holandës për forcimin e financave publike

Кumtesa

15 shtator 2022, Sarajevë  – Sot, u nënshkrua memorandum bashkëpunimi bilateral lidhur me financat publike për periudhën... Read More → Besimi dhe zëvendëskryeministrja Kaag nëshkruan memorandum bashkëpunimi mes RMV-së dhe Holandës për forcimin e financave publike

Besimi: Përcaktojmë mënyra bashkëkohore të menaxhimit të financave me përgjegjësi dhe parashikim më të madh mbi shpenzimin e parave publike

Кumtesa

15.09.2022, Shkup – Po përcaktojmë rregulla dhe parime të reja fiskale që do të shfrytëzohen gjatë procedurës së hartimit,... Read More → Besimi: Përcaktojmë mënyra bashkëkohore të menaxhimit të financave me përgjegjësi dhe parashikim më të madh mbi shpenzimin e parave publike

Besimi-Kamer: Për ekonomi të qëndrueshme, reformat e financave publike duhet të vazhdojnë edhe në kohë krize

Кumtesa

15 shtator 2022, Sarajevë – Reformat në financat publike duhet të vazhdojnë paralelisht me politikat për t’u ballafaquar me... Read More → Besimi-Kamer: Për ekonomi të qëndrueshme, reformat e financave publike duhet të vazhdojnë edhe në kohë krize

Ministri Besimi gjatë takimit të Konstituencës së FMN-së dhe BB-së në Sarajevë do të diskutojë dhe udhëheqë sesionin “Dimri po vjen: siguria energjetike, tranzicioni dhe bashkëpunimi”

Кumtesa

14 shtator, 2022 – Ministri i Financave, Fatmir Besimi, do të marrë pjesë në takimin e Konstituencës së FMN-së dhe Grupacionit... Read More → Ministri Besimi gjatë takimit të Konstituencës së FMN-së dhe BB-së në Sarajevë do të diskutojë dhe udhëheqë sesionin “Dimri po vjen: siguria energjetike, tranzicioni dhe bashkëpunimi”

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.

Close Search Window