e-Обврски

 

За користење на Веб апликацијата е-Обврски потребно е:

  • да се регистрирате на веб порталот ( е-Обврски )
  • да се пополни образецот „Барање за регистрација на веб порталот е-обврски/Барање за пристап на модулот е-обврски“ со податоците од регистрацијата на веб порталот е-Обврски и истиот да се достави до Министерство за финансии.

 

 

Барање за регистрација на веб порталот е-обврски   симни тука

Барање за пристап на модулот е-обврски                       симни тука

 

 

 

НАЈАВА ВО е-ОБВРСКИ