Јавни набавки

ОБЈАВЕН КРАЕН РОК СТАТУС ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА
31.01.2014 21.03.2014  

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.01/2014. набавка на мебел за потребите на Министерството за финансии

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија

31.01.2014 21.02.2014  

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.02/2014. набавка на гориво за службените возила на Министерството за финансии

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија

18.12.2013 30.12.2013 Склучен договор со АСЕКО

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: барање со прибирање на понуди бр.12-2/2013 јавна набавка на услуга – одржување на апликацијата за буџетско работење „е-Буџет”.

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки

20.11.2013 10.12.2013 Склученр договор со Аутомакедонија, Кадис и МакАутоСтар

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.06/2013. набавка на услуга – одржување и поправка на службените возила на Министерството за финансии

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија

30.10.2013 11.11.2013 Склучен договор со ДХЛ Експрес

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Оглас со барање за прибирање на понуди бр.10-2/2013 јавна набавка на услуга – поштенски услуги

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки

01.11.2013 21.11.2013  

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.05/2013. јавна набавка на услуга – користење на телекомуникациски услуги – податочна мрежа за пренос на податоци (ИПВПН).

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија

12.07.2013 22.08.2013 Склучен договор со АСКОМ

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.03/2013. јавна набавка на компјутерски потрошен материјал за потребите на Министерството за финансии

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки.

28.06.2013 13.08.2013 Склучен договор со Порше Македонија

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.02/2013. набавка на нови патнички моторни возила и нивно одржување и сервисирање за времетраење на гарантниот период

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки.

10.01.2013 21.01.2013  Склучен договор со Контакт 2000 сервис и со Еурополар

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Оглас со барање за прибирање на понуда бр.19-1/2012. Набавка на услуга – тековно одржување, поправка и дем/монтажа на климауреди на Министерството за финансии

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки.

20.12.2012 09.01.2013  Склучен договор со Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.11/2012. набавка на услуга – вршење на стручен надзор и контрола над работите за градење на објектот на Министерството за финансии.

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија

14.12.2012 30.01.2013  Склучен договор со ЛСГ БИЛДИНГ СОЛУШНС - ДООЕЛ Скопје

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.09/2012. Градење на објектот на Министерството за финансии

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија

05.12.2012 26.12.2012 Склучен договор со Понир

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Отворена постапка бр.08/2012. Набавка на канцелариска хартија за потребите на Министерството за финансии

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија

22.10.2012 12.11.2012 Склучени договор со Кадис, Аутомакедонија и Макаутостар

Отворена постапка бр.05/2012. Набавка на услуга – одржување и поправка на службените возила на Министерството за финансии

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија

 

10.10.2012 31.10.2012 Склучен договор со Рикомак

Отворена постапка бр.04/2012 изнајмување и сервисирање на мултифункциски
машини со обезбедување на потрошни материјали за
потребите на Министерството за финансии.

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ВЕБ страницата на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија.

 

01.08.2012 22.08.2012  Склучен договор со Неимар Инженеринг

Отворена постапка бр.03/2012 изработка на проектна документација за градење на објектот на Министерството за финансии и проектантски надзор

Оглас:  PDF

Покана:  PDF

Огласот е објавен на ВЕБ страницата на Бирото за јавни набавки и во Службен Весник на Република Македонија.