Издвоени

Minoski: New EUR 72 million for small- and medium-sized enterprises

Миноски: Нови 72 милиони евра за малите и средните бизниси

Washington, 23rd April 2017 (MIA) – New EUR 72 million for favourable loans for small- and medium-sized enterprises will be provided through the European Bank for Reconstruction and Development, this was announced by Minister Kiril Minoski, who participates in the Spring Meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund in Washington.

IMF/WB: Macedonian economy stable despite political crisis

ММФ и Светска банка: Македонската економија е стабилна и покрај политичката криза

Skopje, 22nd April 2017 (MIA) - Macedonian economy is stable despite all challenges of the political crisis, according to the assessments of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank.

During the Spring Meetings in Washington, also attended by Macedonian delegation headed by Minister of Finance Kiril Minisoski, it was pointed out that Macedonian economy will achieve around 3% growth.

Миноски: Нови 72 милионa евра за малите и средните бизниси

Миноски: Нови 72 милиони евра за малите и средните бизниси

Вашингтон, 23 април 2017 (МИА) - Нови 72 милионa евра за евтини кредити за малите и средните претпријатија преку Европска банка за обнова и развој, најави министерот за финансии Кирил Миноски, кој учествува на Пролетните средби на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светска банка во Вашингтон.

Станува збор за програма на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), која се однесува на поддршка на земјите од Западен Балкан, во вкупен износ од 360 милиони евра, од кои Македонија има право на користење 20 отсто од Фондот.

ММФ и Светска банка: Македонската економија е стабилна и покрај политичката криза

ММФ и Светска банка: Македонската економија е стабилна и покрај политичката криза

Скопје, 22 април 2017 (МИА) - Македонската економија е стабилна и покрај сите предизвици на политичката криза, оценуваат Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светска банка.

На Пролетните средби во Вашингтон, на кои учествува и македонската делегација предводена од министерот за финансии Кирил Миноски, е посочено дека македонската економија годинава ќе оствари раст од околу 3 проценти.

25th anniversary of the National Bank of the Republic of Macedonia

Јубилеј „25 години Народна банка на РМ“

Skopje, 5th April 2017 (MIA) – During the last 20 years, we managed to preserve a price stability, with 2% inflation in average, stable foreign exchange rate and sound banking system, undergoing many real time-stress tests.

This was pointed out by the Governor of the National Bank of the Republic of Macedonia Dimitar Bogov, in his address at the NBRM conference, organized at the occasion of 25-years of monetary independence.

Јубилеј „25 години Народна банка на РМ“

Јубилеј „25 години Народна банка на РМ“

Скопје, 5 април 2017 (МИА) -  „Во последните 20 години успеавме да одржиме ценовна стабилност, со инфлација од 2 проценти во просек, стабилен девизен курс и здрав банкарски систем кој преживеа многу стрес-тестови во реално време.“

Ова го истакна гувернерот на Народна банка на Република Македонија, Димитар Богов, обраќајќи се на конференцијата што НБРМ ја организира по повод 25-години монетарна самостојност. 

Обраќање Миноски на 15 години БКМ: Бизнис клима подобра и од развиените економии

Обраќање Миноски на 15 години БКМ: Бизнис клима подобра и од развиените економии

30 март 2017 Скопје - Изминатите години Бизнис конфедерацијата даде значителен придонес во унапредувањето на деловната клима и спроведувањето реформи кои помогнаа бизнисот да ја засили својата позиција во општеството. За овие 15 години конфедерацијата одигра значајна улога во подобрувањето на бизнис окружувањето, поттикнувањето на конкурентноста и деловната етика, развојот на дијалог во бизнис заедницата и градењето на партнерски односи.

МФ демант: Се манипулира со долгот, реални податоци на нашата веб-страница

МФ демант: Се манипулира со долгот, реални податоци на нашата веб-страна

30 март 2017, Скопје - Министерството за финансии ја демантира информацијата што ја пренесуваат некои од медиумите од една интернет страница дека долгот на државата надминал 5 милијарди евра. Демантираме и дека податоците што ги наведуваат се земени од веб-страницата на Министерството за финансии, како што се повикува сајтот. Податоците за јавен долг се јавно достапни на веб-страницата на Министерството за финансии и секој може да ги провери.

EC and CoE support Macedonia to enhance the capacities in the fight against money laundering

EC and CoE support Macedonia to enhance the capacities in the fight against money laundering

Skopje, 27th February 2017 (MIA) – Republic of Macedonia will enhance the capacities of the institutions involved in the fight against economic crime, money laundering and financing terrorism. Project worth EUR 1,350 million, launched today, has been funded by the European Commission and the Council of Europe, while the Financial Intelligence Office has been in charge thereof.

Зајакнување на капацитетите за борба против перење пари со поддршка од ЕК и СЕ

Зајакнување на капацитетите за борба против перење пари со поддршка од ЕК и СЕ

Скопје, 27 февруари 2017 (МИА) - Република Македонија ќе ги зајакнува капацитетите на вклучените институции во борбата против економскиот криминал, перењето пари и финансирањето тероризам. Проектот во вредност од 1.350 милиони евра, кој почнува денеска, е финансиски поддржан од Европската комисија и Советот на Европа, а главен носител е Управата за финансиско разузнавање.

Pages

Subscribe to RSS - Издвоени