Издвоени

Minister of Finance Tevdovski’s statement at the press conference on the occasion of the issuance of Eurobond with historically the lowest interest rate

Minister of Finance Tevdovski’s statement at the press conference on the occasion of the issuance of Eurobond with historically

12th January 2018, Skopje – Macedonia successfully issued Eurobond with historically the lowest interest rate ever of 2.75%. Investors showed huge interest. They were willing to invest more than EUR 3.5 billion. This is the most solid proof that foreign investors believe in the outlook of the Macedonian economy and the long-term stability of the country.

Tevdovski at Euromoney: As of 2019, medium-term budgeting is planned to commence

Tevdovski at Euromoney: As of 2019, medium-term budgeting is planned to commence

16th January 2018, Skopje – As of 2018, we would like for the medium-term budgeting to start, to expand the projections beyond the current fiscal year, including a plan for the next three or four years, Minister of Finance Dragan Tevdovski said today in his address at the main panel of the Euromoney Conference - the biggest conference in the field of finances in Central and Eastern Europe, being held for a 23rd year in a row in Vienna.

Тевдовски на „Еуромани“: Од 2019 година планираме да почнеме со среднорочно буџетирање

Тевдовски на Euromoney: Од 2019 планираме да почнеме  со среднорочно буџетирање

16 јануари 2018, Скопје - Од 2019 година сакаме да почнеме со среднорочно буџетирање, да излеземе од рамките во кои се планира само тековната фискална година и да имаме план за следните три или четири години, најави денеска министерот за финансии Драган Тевдовски во своето обраќање на главниот панел на конференцијата „Еуромани“ (Euromoney) - најголемата конференција од областа на финансиите во Централна и Источна Европа, која се одржува 23-та година по ред,  во Виена.

Изјава на МФ Тевдoвски на прес-конференцијата по повод издавањето на еврообврзницата со историски најниска камата

Изјава на МФ Теводвски на прес-конференцијата по повод издавање на еврообврзница

12 јануари 2018, Скопје - Македонија успешно издаде еврообврзница со историски убедливо најниска каматна стапка од 2,75%. Интересот на инвеститорите беше огромен. Тие беа подготвени да вложат над 3,5 милијарди евра. Ова е најцврст можен доказ дека меѓународните инвеститори веруваат во перспективите на македонската економија и долгорочната стабилност на земјата.

Македонија ја издаде шестата еврообврзница со историски најниска каматна стапка од 2,75%

Македонија ја издаде шестата еврообврзница со историски најниска каматна стапка од 2,75%

11 јануари 2018 - Република Македонија на меѓународниот пазар на капитал денес издаде еврообврзница на износ од 500 милиони евра со рок на достасување од 7 години и каматна стапка од 2,75%.

Договорите за јавни набавки отсега ќе бидат јавно достапни на системот Е-набавки

  Договорите за јавни набавки отсега ќе бидат јавно достапни на системот Е-набавки

9 јануари 2018, Скопје - Со цел зголемување на транспарентноста и отчетноста во јавните набавки на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) отсега ќе се објавуваат и доделените договори, при што целокупната јавност ќе има увид во истите.

Резултати од одржаната аукција на државни хартии од вредност

Резултати од одржаната аукција на државни хартии од вредност

9 јануари 2017, Скопје - Министерството за финансии на аукцијата одржана на 09.01.2018 година издаде државни хартии од вредност во износ од 4.534,92 милиони денари (73,74 милиони евра).

MoF will monitor the arrears of budget users through software

МФ преку софтвер ќе ги следи обврските на буџетските корисници

Ministry of Finance designed software in which all budget users will have to register their arrears. Thus, there will be constant insight into the arrears in real time. Law providing this has already been prepared, Minister of Finance Dragan Tevdovski announced in an interview for MTV.

МФ преку софтвер ќе ги следи обврските на буџетските корисници

МФ преку софтвер ќе ги следи обврските на буџетските корисници

Министерството за финансии изработи софтвер во кој сите буџетски корисници ќе мора да ги пополнуваат своите неплатени обврски.  На овој начин ќе се има постојан увид на обврските во реално време. Законот што го овозможува ова е веќе изготвен, најави министерот за финансии, Драган Тевдовски, во интервју за МТВ.

Тевдовски за МТВ: Во 2018-та за капитални инвестиции речиси 400 милиони евра

Тевдовски за МТВ: Во 2018-та за капитални инвестиции речиси 400 милиони евра

3 јануари 2018, Скопје - Стабилизирањето на политичката состојба и враќањето на довербата на инвеститорите, треба да придонесе за зголемување на приватните инвестиции. Тоа е она што недостигаше претходните години. За ова да се овозможи, за прв пат во буџетот има сериозна поддршка, пред се за домашните претпријатија, покрај за странските. Поддршката вклучува поддршка за инвестиции, за отворање нови работни места, повисоки плати“, вели министерот Тевдовски во интервјуто.

Subscribe to RSS - Издвоени