Издвоени

МФ: Транспарентно ги објавуваме сите податоци согласно методологијата на ММФ

МФ: Транспарентно ги објавуваме сите податоци согласно методологијата на ММФ

24 март 2017 Скопје - Повторно ќе апелираме да не се злоупотребуваат редовните активности на Министерството за финансии во политички цели. Тие се согласно светски стандарди, усогласени со меѓународните финансиски институции. 

Министерот Миноски на средби со Светска банка и ЕК на економски теми

Министерот Миноски на средби со Светска банка и ЕК на економски теми

9 март 2017 Скопје - Министерот за финансии Кирил Миноски оствари средби со претставници на Светската банка и Европската комисија по повод реализацијата на тековни проекти и Програмата за економски развој.

EC and CoE support Macedonia to enhance the capacities in the fight against money laundering

EC and CoE support Macedonia to enhance the capacities in the fight against money laundering

Skopje, 27th February 2017 (MIA) – Republic of Macedonia will enhance the capacities of the institutions involved in the fight against economic crime, money laundering and financing terrorism. Project worth EUR 1,350 million, launched today, has been funded by the European Commission and the Council of Europe, while the Financial Intelligence Office has been in charge thereof.

Зајакнување на капацитетите за борба против перење пари со поддршка од ЕК и СЕ

Зајакнување на капацитетите за борба против перење пари со поддршка од ЕК и СЕ

Скопје, 27 февруари 2017 (МИА) - Република Македонија ќе ги зајакнува капацитетите на вклучените институции во борбата против економскиот криминал, перењето пари и финансирањето тероризам. Проектот во вредност од 1.350 милиони евра, кој почнува денеска, е финансиски поддржан од Европската комисија и Советот на Европа, а главен носител е Управата за финансиско разузнавање.

МФ Миноски во работна посета на ЦРМ

МФ Миноски во работна посета на ЦРМ

Скопје, 24 февруари 2017 (МИА) - Дваесет илјади правни субјекти своите годишни пресметки ги доставиле по електронски пат до Централниот регистар на Република Македонија. Како што информираат од Централниот регистар, бројката е во значителен пораст од лани кога во истиот период изнесувала 12.000.

Heritage – the progress Macedonia achieved in 10 years has been unheard of so far

Heritage – the progress Macedonia achieved in 10 years has been unheard of so far

Skopje, 22nd February 2017 (MIA) – Ranking of Macedonia at the 31st position according to the Index of Economic Freedom of Heritage Foundation, and the progress by 10 points in only ten years is stunning and something I have never seen elsewhere.  You should be proud thereof, the Ambassador Terry Miller, the Director of the Center of Trade and Economic of this Foundation said at today's presentation of the Report in Skopje.

Херитиџ: Напредокот на Македонија за 10 години невиден досега

Херитиџ:Напредокот на Македонија за 10 години невиден досега

Скопје, 22 февруари 2017 (МИА) - Рангирањето на Македонија на 31 место на индексот на економски слободи на фондацијата Херитиџ, и напредокот за 10 поени во само десет години е феноменален и нешто што не сум го видел на друго место. Треба да се гордеете со тоа, порача амбасадорот Тери Милер, директор за трговија и економија на оваа фондација на денешната презентација на извештајот во Скопје.

Миноски: Државата редовно ги сервисира обврските

Миноски: Државата редовно ги сервисира обврските

Скопје, 20 февруари 2017 (МИА) - Државата редовно ги сервисира обврските кон стопанството, изјави  министерот за финансии Кирил Миноски.

EUR 1.7 million for new water supply system in Gevgelija

За нов водоснабдителен систем во Гевгелија 1,7 милиони евра

Gevgelija, 15th February 2017 (MIA) – Today, realization of the Project for Improvement of the Water Supply System with financial support of the IPA funds and the World Bank commenced in Gevgelija, being aimed at improving the water supply o 17,000 inhabitants  in Gevgelija, Mrzenci, Moin, Bogorodica, as well as Selemi and Stojakovo in Bogdanci Municipality.

За нов водоснабдителен систем во Гевгелија 1,7 милиони евра

За нов водоснабдителен систем во Гевгелија 1,7 милиони евра

Гевгелија, 15 февруари 2017 (МИА) - Со финансиска поддршка од фондовите на ИПА и Светска банка, денес во Гевгелија почна реализацијата на проектот за унапредување на водоводниот систем со кој треба да се подобри водоснабдувањето на 17000 жители во Гевгелија, Мрзенци, Моин, Богородица, како и Селеми и Стојаково во општина Богданци.

Почетокот на изградбата на новиот водоснабдителен систем го означија евроамбасадорот Самуел Жбогар, министерот за финансии Кирил Миноски и градоначалникот на Гевгелија Иван Франгов.

Pages

Subscribe to RSS - Издвоени