ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Новости

Позитивна реакција на финансиските пазари за Македонија
21.06.2017
Позитивна реакција на финансиските пазари за Македонија

Пазарите позитивно ја перципираат стабилизацијата на политичката состојба во Македонија и перспективите за македонската економија. Показател за тоа е намалувањето на стапката на принос на македонските еврообврзници кои се тргуваат на меѓународните финансиски пазари. Од средината на мај, приносите на сите три еврообврзници бележат постојано намалување.

Соопштение за одржаната аукција на ДХВ
20.06.2017
Соопштение за одржаната аукција на ДХВ

Во насока на точно информирање на јавноста во врска со аукциите на државни хартии од вредност кои ги спроведува Министерството за финансии би сакале да посочиме – државните хартии од вредност издадени со последните две аукции се стриктно за покривање на стари долгови:

Средба со амбасадорот на Кралството Холандија
13.06.2017
Средба на министерот Тевдовски со амбасадорот на Кралството Холандија, Вилем Ваутер Пломп

Министерот за финансии, д-р Драган Тевдовски, со својот економски тим, оствари средба со амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија, Вилем Ваутер Пломп.

Pages