ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Новости

23.11.2007
Интервју за "Глобус", 03.07.2007

"Власта го врати оптимизмот на луѓето"

30.06.2007
Интервју за "Die Presse", 26.04.2007

"Македонија сега му дава приоритет на развојот пред стабилноста – и со тоа бележи први успеси"

 

05.12.2006
Интервју за "Актуел", Ноември 2006

"Во економијата не постојат готови рецепти!"

 

Pages