Вести

10.09.2008

"Ден на Дрвото"

 

10.09.2008

"Либерализација на пазарот на недвижности"

 

Што ќе значи либерализацијата на пазарот на недвижнини?

09.09.2008

Конечно и СДСМ доби идеја. И тоа каква идеја. Страшна идеја! Да ги подигнеме платите, со минимална плата од 8.100 денари.

08.09.2008

Основата на бизнисот е да имаш добра бизнис-идеја. Идеја која потоа се развива во одржлив бизнис-план. Успешната реализација на тој план води кон развој на бизнисот, остварување профит, отворање работни места и оплодување на капиталот.

07.09.2008

Спокојно утро. Родителите ги носат своите деца во училиште и потоа заминуваат на работа.

06.09.2008

Неодамна, читајќи некои мудрости кои на залезот од животот ги напишале луѓе потонати во мир, го прочитав и следново: “... многу големи и судбоносни страсти од нашата младост почиваат на едноставно недоразбирање.

05.09.2008

Еден од најголемите црковни учители, Свети Василиј Велики, покрај по неговата мудрост,  познат е и по неговото човекољубие и добродетел особено кон сиромашните. Свесен за немаштијата и за сите невољи што таа го носи, тој на најсиромашните им давал леб.

04.09.2008

Како и многумина од вас, дома имам двајца пенэионери. Скромно го живеат секојдневието со 9.000 денари месечно, внимавајќи на секој денар каде и эошто го трошат. Најмногу эа основните егэистенцијални потреби, храна, лекови и по некое чоколадо эа внуката.

03.09.2008

На почетокот од 90-тите години, на патот кон историската придобивка да имаме суверена и независна држава, имавме многу надеж и доверба. Но годините што следеа наместо остварување на очекувањата, донесоа бројни разочарувања.

02.09.2008

Во денешно време, енергетиката е клучен фактор на економскиот раэвој. Борбата эа превласт меѓу големите сили во современи услови се повеќе е борба эа превласт на енергетски план, било да станува эбор эа нафта, гас или други енергенси.

Pages