13 ноември 2019, Скопје – Приватниот сектор е важен генератор за економски раст и затоа Владата останува посветена на креирање соодветни политики како одговор на клучните предизвици со кои се соочува приватниот сектор. Ова го истакна министерката за финансии Нина Ангеловска на презентирањето на Предлог-буџетот за 2020 година и посочи дека преку мерката за субвенционирање  придонеси, мерките за поддршка на претпријатија и активните мерки за вработување следната година ќе се инјектираат 6,7 милијарди денари во приватниот сектор.

– За мерката за субвенционирање на придонесите на платите за оние компании што ќе ги покачат платите од 600 до 6000 денари обезбедени се 2,4 милијарди денари. Со оваа мерка не само што се адресира проблемот на привлекување, задржување и мотивирање на квалитетните кадри туку истата е дизајнирана на системски и одржлив начин, бидејќи придонесите за покачените плати ќе се слеваат директно во фондовите – рече Ангеловска.

Министерката за финансии посочи дека 3 милијарди денари се одвоени за зголемување на конкурентноста на приватниот сектор, преку мерки за нови инвестициски вложувања, мерки за поддршка на извозот и освојување нови пазари, поддршка за создавање нови работни места, поддршка на малите и средните претпријатија, на иновативната дејност, технолошкиот развој и истражувањата како и странските инвестиции во технолошко индустриските развојни зони.

Ангеловска рече дека и со активните политики за вработување во износ од 1,3 милијарди денари ќе се поддржи бизнисот бидејќи со нив се овозможува преквалификација и доедукација на кадарот за да ги пресретне потребите на приватниот сектор.

– Во насока на поддршка на малите и средни компании е и зголемувањето на ДДВ прагот кој од 1-ви јануари ќе изнесува 2 милиона денари. Со ова ќе се намали административниот товар и за обврзниците и за даночната администрација со што ќе се ослободат капацитети за адресирање на сивата економија како реален предизвик за економски раст – вели Ангеловска.

Министерката за финансии рече дека во насока на придвижување на економскиот раст се и капиталните расходи за 2020 година кои се проектирани на ниво од 23,6 милијарди денари. Проекцијата за капиталните расходи за догодина е помеѓу иницијалната проекција од годинава и ребалансот, а е во согласност со досегашната реализација и капацитетите на буџетските корисници.

– Со ова, сакаме да покажеме еден поинаков дискурс на планирање на капиталните инвестиции. Во оваа насока, Министерството за финансии пред две недели излезе со нова алатка за транспарентност – преку следење на реализацијата кај капиталните расходи. Ве поканувам најмалку еднаш месечно да ја посетувате и ете, да го дадете и вашиот придонес за подобра реализација- рече Ангеловска.

Инаку приходите во Предлог-буџетот за 2020 година има проектирана приходна страна од 222 милијарди и 300 милиони денари (3 милијарди и 615 милиони евра), што претставува раст од 5,6% споредено со оваа година. Кај расходната страна на Буџетот, планиран е раст од 5% повисок во однос на минатата година со што вкупните расходи изнесуваат 239 милијарди и 700 милиони денари (3 милијарди и 898 милиони евра).

Буџетскиот дефицит за 2020 година е предвиден на ниво од 2,3% од БДП, што е пониско од нивото во 2019 година, согласно Фискалната стратегија 2020-2022 и препораките на сите меѓународни организации.

Дефицитот е намален и во апсолутно ниво за 160 милиони денари и истиот изнесува 17 милијарди 385 милиони денари.

 

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.