19 ноември 2018, Скопје – Веб-апликацијата за „Граѓански буџет“,  (http://budget.finance.gov.mk) е достапна на македонски, албански и англиски јазик. На овој начин, Буџетот на РМ сакаме да го поедноставиме и доближиме до граѓаните.

Во веб-апликацијата прикажани се приходите и расходите на буџетот. Исто така апликацијата има и објаснувања што претставуваат одделните ставки, што ја прави лесна за користење. За да се добие појасна слика, апликацијата дава можност да се направи споредба помеѓу буџетите од различни години. Граѓаните преку графикони можат да следат како одделни приходи или трошоци се движеле низ годините.

Министерот за финансии Драган Тевдовски на прес-конференцијата на која беше претставена апликацијата, истакна дека на овој начин се подобрува информираноста на граѓаните за Буџетот на РМ, а со тоа и се зголемува нивната контрола врз управувањето со јавните финансии.

– Граѓанскиот буџет на Македонија е убедливо најдобар не само во регионот, туку и пошироко. Тој дава јасен приказ на приходите и расходите во буџетот, како и можност да се направи споредба низ времето колкави биле тие ставки. Има и јасен приказ колкав удел имаат одделните расходи во буџетот. На овој начин граѓаните добиваат информација на што се наменети државните пари, а со тоа имаат и поголема контрола врз нивното трошење-рече министерот за финансии Драган Тевдовски.

Веб-апликацијата за „Граѓански буџет“ не се однесува само на еден буџет, туку е платформа на која и во иднина може да се поставуваат податоци од новите буџети.

Comments are closed.