14.12.2005     Проспект – Аукција на државни записи
30.11.2005     Проспект – Аукција на државни записи
16.11.2005     Проспект – Аукција на државни записи
02.11.2005     Проспект – Аукција на државни записи
12.10.2005     Проспект – Аукција на државни записи
28.09.2005     Проспект – Аукција на државни записи
14.09.2005     Проспект – Аукција на државни записи
31.08.2005     Проспект – Аукција на државни записи
17.08.2005     Проспект – Аукција на државни записи
03.08.2005     Проспект – Аукција на државни записи
13.07.2005     Проспект – Аукција на државни записи
29.06.2005     Проспект – Аукција на државни записи
15.06.2005     Проспект – Аукција на државни записи
18.05.2005     Проспект – Аукција на државни записи
04.05.2005     Проспект – Аукција на државни записи
13.04.2005     Проспект – Аукција на државни записи
08.04.2005     Проспект – Аукција на државни записи (Повторен)
30.03.2005     Проспект – Аукција на државни записи
25.03.2005     Проспект – Аукција на државни записи (Вонреден)
02.03.2005     Проспект – Аукција на државни записи
16.02.2005     Проспект – Аукција на државни записи
02.02.2005     Проспект – Аукција на државни записи
12.01.2005     Проспект – Аукција на државни записи

 

 

Comments are closed.