24 септември 2020, Скопје – Поддршката на Обединетото Кралство е од големо значење за реформите кои се преземаат во делот на јавните финансии, како новиот Закон за буџети кој е во финална фаза на изработка и во следниот период ќе се најде на Единствениот национален електронски регистар на регулативи на Република Северна Македонија – ЕНЕР, како и интегрираниот информациски систем за управување со јавни финансии. Ова беше посочено на денешната средба помеѓу министерот за финансии Фатмир Бесими и амбасадорката на Обединетото Кралство Рејчел Галовеј.

Со поддршка од Обединетото Кралство, како и преку твининг проект преку ИПА, изготвени се овие значајни реформи, кои ќе донесат клучни промени во секторот јавни финансии, како среднорочно буџетирање, интегриран систем кој ќе следи од планирање до реализација на расходите, како и заголемување на транспарентноста и контролата преку воведување на Фискален совет.        

На средбата беше посочено дека новиот Законот за буџети е во финална фаза на изработка, како и дека во наредниот период, Министерството за финансии, во соработка со Светска банка и Владата на Обединетото Кралство, како и преку твининг проектот од ИПА преку ЕУ, ќе продолжи да работи на подготовка на подзаконски акти, насоки, прирачници и сл., чија цел е операционализација на новиот Закон за буџетите и понатамошни подобрувања на системот за управување со јавните финансии.

Министерот за финансии Бесими објасни дека овие реформи се дел од СМАРТ концептот на јавни финансии кој ќе се применува во следниот четиригодишен период и кој ќе биде насочен кон стратешко планирање и мерење на резултатите, притоа спроведувајќи виско ниво на фискална трансапрентност.  

На средбата беа дискутирани и предизвиците со кои се соочуваат земјите и глобалната економија со ковид кризата, а исто така беше истакната заложбата за продлабочување на билатерланата соработка во повеќе сфери помеѓу двете пријателски земји.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.