16 септември 2020, Скопје – Предвидливост во даночната политика – задржување на данокот на добивка од 10% во следниот четиригодишен период, даночни бенефиции за извозниците преку нов закон за ДДВ, повластени стапки од 5% за земјоделските производители и за занаетчиите и подигнување на прагот за ДДВ обврзник на 3 милиони денари од 2022 година. Ова го најави министерот за финансии Бесими од аспект на даночната политика во својот четиригодишен мандат како прв финансиер, со цел поддршка на стопанството. Исто така, Бесими најави и намалување на парафискалните давачки до 75%.

 – Да гарантираме предвидливост во даночната политика, при што данокот на добивка да остане на ниво од 10% во целиот период до 2024 година. Да го реконфигурираме данокот на додадена вредност преку серија мерки, започнувајќи со нов Закон за ДДВ којшто ќе овозможи даночни бенефиции за претпријатијата што се извозно ориентирани, единствена стапка од 10% ДДВ за сите ресторански услуги на што веќе интензивно работиме, ревидирање на стапките на ДДВ за суровините за домашните производители и намалување на стапката на ДДВ за земјоделските производители и намалување на стапката на ДДВ за суровините за извозно ориентираните компании, намалување од 18% на 5% на данокот за занаетчиски услуги. Планирано е и подигнување на прагот за плаќање ДДВ од 2  на 3 милиони денари годишен промет, почнувајќи од 1.1.2022 година и изедначување со прагот на ослободување на данок на добивка до 3 милиони денари годишен промет – рече Бесими.

Министерот за финансии најави и дека ќе се започне со процесот на намалување на парафискалните давачки до 75% од сегашното ниво и нивно нивелирање во согласност со големината на стопанските субјекти, преку дијалог со стопанските комори.

Воедно најави и директна поддршка од Владата за домашните и странските компании.

– Да обезбедиме директна поддршка на домашните и странските инвестиции во износ од 300 милиони евра од домашните буџети и директна алокација на очекувани 300 милиони евра од европските фондови. Да го зголемиме обемот на финансиска поддршка за домашните компании преку Планот за економски раст, за 25% секоја година во споредба со претходната. Да формираме посебен еквити фонд како поттик за влез на странски инвестициски фондови – вели Бесими во своето обраќање.

Тој најави и дека ќе се посвети големо внимание на отчетно и транспарентно работење, како и дека ќе се воведе т.н. бела листа на даночни обврзници, односно компании коишто редовно ги исплаќаат своите даночни обврски.

– Еден од главните столбови на овој систем мора да бидат транспарентноста и отчетноста на јавните финансии. Транспарентност, изминатите години, е „клучен збор“ во политиката, но неговата реална вредност за јавните финансии е дека тоа е највисок степен на фискална контрола. Ние ќе ѝ ја дадеме релевантната информација на јавноста на едноставен и општо разбирлив начин, а јавноста ќе суди и цени дали тоа е вистинска, оправдана и легална одлука. Граѓаните се тие коишто ги вработуваат пратениците, министрите и останатите функционери, граѓаните се тие коишто носат вредносен суд за нивната работа, како и за насоката во којашто ќе треба да дејствуваат институциите – вели Бесими.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.