Бирото за јавни набавки е орган во состав на Министерството за финансии, со својство на правно лице.

Контакт

Палата „23 Октомври“
ул. Даме Груев бр.12 2-кат
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3255 689
е-пошта: info@bjn.gov.mk

Повеќе информации на bjn.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.