Барање на податоци за Фискалната стратегија 2022-2026

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022 

https://ecirkular.finance.gov.mk/

Корисничко упатство за Буџетски циркулар

Барање на податоци за Фискална стратегија 2021-2023

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2021 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2021 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2020 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2020 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2019 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2019 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2018 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2018 година

Буџетски циркулар за 2017 година

Буџетски циркулар за 2016 година

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window