Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022 од 05.03.2019

https://ecirkular.finance.gov.mk/

Корисничко упатство за Буџетски циркулар

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2020 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2020 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2019 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2019 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2018 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2018 година

Буџетски циркулар за 2017 година

Буџетски циркулар за 2016 година

Оваа вест е достапна и на: македонски Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window