Сојузна Република Германија со кредит во износ од 60 милиони евра пласиран преку КфВ банката ќе го подобрува енергетскиот сектор во Македонија. Дел од средствата во износ од 27,1 милион евра ќе се користат за ревитализација на хидроелектраните Глобочица, Тиквеш, Вруток, Равен, Врбен и Шпиље, а останатите за изградба на ветерни електрани кај Богданци.

&nbsp

Тоа го овозможува денеска потпишаната Спогодба меѓу Владите на Република Македонија и на Сојузна Република Германија за финансиска соработка за втората фаза на „Програмата за енергетска ефикасност“, како и Договорот за заем меѓу македонската Влада, АД ЕЛЕМ и КфВ банката за реализација на прокетот за рехабилитација на шесте електрани.

&nbsp

– Со денешниов настан се обезбедуваат 60 милиони евра за реализација на два значајни проекти од областа на енергетиката. Станува збор за проектите „Рехабилитација на шест хидроцентрали“ и „Изградба на ветерни електрани Богданци“ кои се дел од втората фаза на „Програмата за енергетска ефикасност“. Тие се чекор напред на Владата на Република Македонија кон остварување на поставените цели за зголемена употреба на обновливите извори на енергија, подобрување на енергетската ефикасност и намалување на увозната зависност од електрична енегија, рече вицепремеирот и министер за финансии Зоран Ставрески по потпишувањето на договорите.

&nbsp

Тој посочи дека заемот од 27,1 милон евра за ревитализација на електраните му е доделен на ЕЛЕМ под исклучително поволни услови со рок на отплата од 15 години, грејс период од пет години и каматна стапка која во моментов е под еден отсто.

&nbsp

– Со проектот „Изградба на ветерни електрани кај Богданци“ за кој од Владата на СР Германија се обезбедени 32,9 милони евра, од вкупно потребните 75 милиони за негова реализација, се предвидува изградба на парк на ветерни електрани кои треба да постигнат годишно производство од 100 гигават часови. Поректот е во подготовка и очекуваме во првата половина од наредната година да се склучат договорите за негова реализација, рече Ставрески, заблагодарувајќи се за долгогодишната успешна соработка со СР Германија и КфВ банката.

&nbsp

Министерот за економија Фатмир Бесими нагласи дека со денешното потпишување на договорите де факто се реализира Стратегијата за енергетика на Владата на Република Македонија.

&nbsp

– Двата проекта се во согласност со Стратегијата за енергетика и Стратегијата за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Со тоа се докажува дека двата стратешки документа нема да останат само на хартија, туку дека ќе се спроведуваат, рече Бесими.
Греманската амбасадорка Улрике Кноц рече дека е важно Македонија да ја намали зависноста од увоз на електрична енергија и додаде дека земјава има огромни потенцијали за производство на струја од обновливи извори на енергија.

&nbsp

– Билатералната соработка меѓу Германија и Македонија има за цел да се подобри економскиот и социјален развој на Македонија. Денешниот настан е еден чекор во нашите заеднички напори за подобрување на животот на граѓаните во Македонија, рече Кноц.

&nbsp

Директорот на АД ЕЛЕМ Влатко Чингоски смета дека договорот е успешно заокружување на едногодишните заеднички активности и напори за обезбедување средства за реализација на Прекотот за ревитализација на електраните.

&nbsp

Со проектот се предвидува, во хидроелектраните каде веќе се заменети турбинските кола и турбинската опрема со нови со подобри карактеристики, да се замени застарената и истрошена хидро-механичка, машинска, електро опрема и да се извршат интервенции во градежниот дел. Освен замена на старата и дотраена и нефункционална опрема, во рамките на реализација на проектот, ќе се инсталира дополнителна опрема особено во делот на автоматизација на процесот на производство на електрична енергија, како и инсталација на дополнителна опрема за оскултација и набљудување на состојбата на стабилноста и сигурноста на браните и нејзините придружни објекти.

&nbsp

Со спроведување на предвидените зафати вкупната инсталирана моќност на хидро електраните во системот на АД ЕЛЕМ ќе се зголеми за 18,31 мегавати, како и дополнително производство на електрична енергија од околу 50 гигават часови.

&nbsp

Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 31,88 милиони евра, а од нив 4,78 милиони ќе бидат сопствени средства на АД ЕЛЕМ. Проектот треба да биде имплементиран до крајот на 2013 година.

&nbsp

– Оваа инвестиција е продолжување и дополнување на првата фаза на ревитализацијата на овие електрани кој се реализира во периодот 1998-2005 година, рече Чингоски и нагласи дека обезбедувањето на еколошки прифатлива енергија и финансиска рентаблиност се генерален правец во развојот на ЕЛЕМ.

&nbsp

Тој посочи дека КфВ банка станува стратешки партнер во енергетиката во Македонија, бидејќи по набавката на БТО систем за РЕК Битола, со средства од германската банка ќе се реализира ревитализацијата на електраните и изградбата на ветерната електрана кај Богданци.

&nbsp

Шефот на Регионалната кнцеларија на КфВ за Македонија и Србија Јурген Велчов истакна дека КфВ досега пласирала 200 милиони евра за водоводи, канализации и наводнување во Македонија.

&nbsp

– Денеска се отвора соработката во енергетскиот сектор што е малку невообичаена состјба за нас. Можам да кажам дека подготовката за проектот се реализира брзо, беспрекорно и на исклучително високо ниво. На ист начин верувма дека ќе се одвиваат и подготовките за ветерниот парк, рече Велчов.

&nbsp

Тој посочи дека КфВ е најголем финасиер на проекти со хидропотенцијал на Балканот и најголем финансиер во светски рамки на проекти со ветрена енергија.
Како што истакна вицепремиерот Ставрески, претставниците на КфВ изразиле и подготверност за продлабочување на соработката со Македонија преку обезбедување кредитна линија од 15 милиони евра за финансирање на микро, мали и средни претпријатија преку Македонската банка за поддршка на развојот, која за новата кредитна линија ќе обезбеди и дополнителни пет милиони евра.(МИА)

Comments are closed.