9 јануари 2018, Скопје – Со цел зголемување на транспарентноста и отчетноста во јавните набавки на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) отсега ќе се објавуваат и доделените договори, при што целокупната јавност ќе има увид во истите.

Договорите ќе бидат достапни во рамките на самите известувања за склучена набавка.

По спроведување на набавките договорите ќе се објавуваат на следниот линк.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

 

 

Comments are closed.