20 август 2018 година, Скопје – Првите седум месеци од годинава извршен е поврат на ДДВ на фирмите од 12,7 милијарди денари (206,4 милиони евра). Тоа е за 24% повеќе од истиот период лани или оваа година за истиот период се инјектирани 2,5 милијарди денари повеќе во стопанството.

Ова е значајна инјекција на ликвидни средства во стопанството, што овозможува непречено тековно работење на компаниите, но и ја поттикнува нивната инвестициска активност.

Порано повратот на ДДВ беше горлив проблем во стопанството. Фирмите чекаа со месеци од државата да ги добијат парите кои им следуваат со закон. Во меѓувреме мораа да подигаат кредити и да плаќаат камати за да можат да работат и за да исплатат плати на вработените. Ова секако влијаеше и на нивната одлука да инвестираат понатаму во бизнисот.

Сега повратот на ДДВ кон фирмите се прави навремено и неселективно. Ова е значаен импулс за поддршка на нивните редовни активности и инвестиции.

Тоа се огледа и преку вкупната наплата на ДДВ, која годинава е подобра за 7,4% во однос на минатата година во првите седум месеци.

Одговорното менаџирање е добро менаџирање со јавните финансии, што се пресликува врз стопанството и неговите перформанси.

Comments are closed.