18 мај 2018, Скопје – Со измените на Законот за царинска управа се создава можност за олабавување на казнената политика во делот на царините, истакна денеска заменик министерката за финансии Ширет Елези образлагајќи ги измените на Комисијата за финансирање и буџет во Собрание.

Со измената на овој закон се пропишува надлежност на Царинската Управа да може да изрекува значително пониски глоби за сторени царински прекршоци утврдени со посебните царински прописи.

-Ова е во насока на заложбите на Владата казнената политика да биде превенција на прекршоците, а не репресија врз стопанствениците – истакна Елези.

Со измените во законот се прави и усогласување со Законот за административни службеници во делот именување и разрешување на директорот и заменик директорот. Согласно Законот за административни службеници се додава поседување на АПТИС како меѓународно признат сертификат кој е најефтин и најдостапен сертификат за познавање на англиски јазик во Република Македонија.

Законот за Царинска управа се усогласува и со Законот за управување со конфискуван имот, Законот за прекршоци, Законот за акцизи, Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, како и доуредување на основната надлежност на Царинската управа.

Законот за царинска управа е ставен како точка на Пленарна седница во понеделник.

 

Comments are closed.