Со цел зголемување на отчетноста и транспарентноста во јавните набавки на ЕСЈН се воведени неколку можности со цел целокупната јавност да има увид во истите и тоа:

објава на планираните јавни набавки кои се достапни на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementPlansGrid/4708629b-c309-4f2b-bf8e-456a6fffb9cf

објава на објавените огласи за јавни набаваки кои се достапни на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementsGrid/4708629b-c309-4f2b-bf8e-456a6fffb9cfв

објава на доделените договори за јавни набавки кои се достапни на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciContractsGrid/4708629b-c309-4f2b-bf8e-456a6fffb9cf

објава на реализирани договори за јавни набавки кои се достапни на следниот линк https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciRealizedContractsGrid/4708629b-c309-4f2b-bf8e-456a6fffb9cf

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.