Заедниците и поединците кои веруваат дека се неповолно засегнати од Проектот за градење на ефективни, транспарентни и одговорни институции за управување со јавни финансии може да поднесат жалби до постоечките механизми за решавање на жалби и поплаки на ниво на Проектот следејќи ја следната врска од каде што можат да го преземат Формуларот за поднесување на жалби и поплаки.

Опис Контактни детали
Implementing agency: Министерство за финансии
Главен контакт: Г-ѓа Соња Јовановска
Адреса: Даме Груев бр.12,Скопје,1000
E-пошта: sonja.jovanoska@finance.gov.mk
Веб страна: https://finance.gov.mk/ проект-за-градење-ефективни-транспар/
Teлефон: Tel: +389 2 3255-380

 

Формулар за поднесување на жалби и поплаки.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.