Завршни сметки за 2023 година
Завршни сметки за 2022 година
Завршни сметки за 2021 година
 • Сектор за трезор
  Завршна сметка на МФ-Буџет на РМ (Основен буџет)
  Завршна сметка на МФ-Функција на државата
  Завршна сметка на МФ-Средства на солидарност на републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди
  Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски за денационализација
  Завршна сметка на МФ-Средства за исплата на обврски по обврзници
  Завршна сметка на МФ-Средства за продажба на станови во општествена сопственост
  симни тука
Завршни сметки за 2020 година
Завршни сметки за 2019 година
Завршни сметки за 2018 година

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.