Закон за јавен долг  – неофицијален пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 62/2005, 88/2008 и 35/2011)

Закон за изменување и дополнување на законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” број 35/2011)

Закон за изменување и дополнување на законот за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” број 88/2008)

Закон за јавен долг (“Службен весник на Република Македонија” број 62/2005)

Comments are closed.

Close Search Window