Почитувани,

 

Министерството за финансии ве известува дека интернет страната celaplata.mk која беше изготвена со цел засегнатите субјекти да се информираат за концептот на договарање, пресметка и исплата на бруто плата на вработените, повеќе не е во функција.

 

Управата за јавни приходи која е непосредно надлежна за спроведување на интегрираната наплата на придонесите од задолжително социјално осигурување и персоналниот данок до доход на плати, располага со сите технички и други информации, како и новини околу интегрираната наплата, Информациите кои ви се потребни можете да ги добиете на интернет страната на Управата за јавни приходи (www.ujp.gov.mk).

Comments are closed.