Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2023 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2022 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2021 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2020 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2019 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2018 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2017 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2016 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2015 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2014 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2013 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2012 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2011 година

Годишен извештај за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2010 година

Годишен извештај за 2009 година за спроведување на Стратегијата за управување со јавен долг на Република Македонија

Годишен извештај за 2008 година за спроведување на Стратегијата за управување со јавен долг на Република Македонија

Годишен извештај за 2007 година за спроведување на Стратегијата за управување со јавен долг на Република Македонија

Годишен извештај за 2006 година за спроведување на Стратегијата за управување со јавен долг на Република Македонија

[/expand]

 

Полугодишни извештаи

 

Квартални извештаи

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.