Измени и дополнувања на Буџетот на Република Македонија за 2009 доставен до Собрание на Република Македонија

Comments are closed.