Тоа што го гледаме во трговијата не е инфлација

Министерот за финансии Трајко Славески е голем оптимист во остварувањето на проекциите на Владата за одржлив економски развој на среден рок.

Тоа што го гледаме во трговијата не е инфлација

Министерот за финансии Трајко Славески е голем оптимист во остварувањето на проекциите на Владата за одржлив економски развој на среден рок. Сакаме економскиот пораст забележан во 2007 година да продолжи и во наредната година, кога очекуваме зголемување на БДП со проектиран пораст од седум проценти, вели тој.

 

Линк до интервјуто

Comments are closed.