Ги повикуваме сите граѓани, правни субјекти и единици на локалната самоуправа да ги достават своите коментари по истиот најдоцна до 1 април 2012 година на следнава email адреса: eksproprijacija@finance.gov.mk

 

Ви благодариме на соработката!

 

 

Comments are closed.