КЕД 2022

 

КЕД 2021

 

Краткорочни економски движења – декември 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2021

Краткорочни економски движења – ноември 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2021

Краткорочни економски движења – октомври 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2021

Краткорочни економски движења – септември 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2021

Краткорочни економски движења – август 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2021

Краткорочни економски движења – јули 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2021

Краткорочни економски движења – јуни 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2021

Краткорочни економски движења – мај 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2021

Краткорочни економски движења – април 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2021

Краткорочни економски движења – март 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – март 2021

Краткорочни економски движења – февруари 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2021

Краткорочни економски движења – јануари 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2021

 

КЕД 2020

 

Краткорочни економски движења – декември 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2020

Краткорочни економски движења – ноември 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2020

Краткорочни економски движења – октомври 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2020

Краткорочни економски движења – септември 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2020

Краткорочни економски движења – август 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2020

Краткорочни економски движења – јули 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2020

Краткорочни економски движења – јуни 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2020

Краткорочни економски движења – мај 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2020

Краткорочни економски движења – април 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2020

Краткорочни економски движења – март 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – март 2020

Краткорочни економски движења – февруари 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2020

Краткорочни економски движења – јануари 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2020

 

КЕД 2019

 

Краткорочни економски движења – декември 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2019

Краткорочни економски движења – ноември 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2019

Краткорочни економски движења – октомври 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2019

Краткорочни економски движења – септември 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2019

Краткорочни економски движења – август 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2019

Краткорочни економски движења – јули 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2019

Краткорочни економски движења – јуни 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2019

Краткорочни економски движења – мај 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2019

Краткорочни економски движења – април 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2019

Краткорочни економски движења – март 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – март 2019

Краткорочни економски движења – февруари 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2019

Краткорочни економски движења – јануари 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2019

 

КЕД 2018

 

Краткорочни економски движења – декември 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2018

Краткорочни економски движења – ноември 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2018

Краткорочни економски движења – октомври 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2018

Краткорочни економски движења – септември 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2018

Краткорочни економски движења – август 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2018

Краткорочни економски движења – јули 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2018

Краткорочни економски движења – јуни 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2018

Краткорочни економски движења – мај 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2018

Краткорочни економски движења – април 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2018

Краткорочни економски движења – март 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – март 2018

Краткорочни економски движења – февруари 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2018

Краткорочни економски движења – јануари 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2018

 

КЕД 2017

 

Краткорочни економски движења – декември 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2017
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2017

Краткорочни економски движења – ноември 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2017
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2017

Краткорочни економски движења – октомври 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2017
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2017

Краткорочни економски движења – септември 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2017
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2017

Краткорочни економски движења – август 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2017 

Краткорочни економски движења – јули 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2017 

Краткорочни економски движења – јуни 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2017 

Краткорочни економски движења – мај 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2017 

Краткорочни економски движења – април 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2017 

Краткорочни економски движења – март 2017

Краткорочни економски движења – февруари 2017

Краткорочни економски движења – јануари 2017

 

КЕД 2016

 

КЕД 2015

 

КЕД 2014

 

КЕД 2013

 

КЕД 2012

 

КЕД 2011

 

КЕД 2010

 

КЕД 2009

 

КЕД 2008

 

КЕД 2007

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window