КЕД 2024

 

КЕД 2023

Краткорочни економски движења – декември 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-декември 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-декември 2023

Краткорочни економски движења – ноември 2023
Приходи по буџетски корисници јануари-ноември 2023
Расходи по буџетски корисници јануари-ноември 2023

Краткорочни економски движења – октомври 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-октомври 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-октомври 2023

Краткорочни економски движења – септември 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-септември 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-септември 2023

Краткорочни економски движења – август 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-август 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-август 2023

Краткорочни економски движења – јули 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-јули 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-јули 2023

Краткорочни економски движења – јуни 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-јуни 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-јуни 2023

Краткорочни економски движења – мај 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-мај 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-мај 2023

Краткорочни економски движења – април 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-април 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-април 2023

Краткорочни економски движења – март 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-март 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-март 2023

Краткорочни економски движења – февруари 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари-февруари 2023
Расходи по буџетски корисници, јануари-февруари 2023 година

Краткорочни економски движења – јануари 2023
Приходи по буџетски корисници, јануари 2023 
Расходи по буџетски корисници, јануари 2023 година

 

 

КЕД 2022

 

Краткорочни економски движења – декември 2022
Приходи по буџетски корисници, јануари-декември 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари-декември 2022

Краткочни економски движења – ноември 2022
Приходи по буџетски корисници, јануари-ноември 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари-ноември 2022

Краткорочни економски движења – октомври 2022
Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2022

Краткорочни економски движења – септември 2022 
Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2022

Краткорочни економски движења – август 2022
Приходи по буџетски корисници, јануари-август 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари-август 2022

Краткорочни економски движења – јули 2022
Приходи по буџетски корисници, јануари-јули 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари-јули 2022

Краткорочни економски движења – јуни 2022
Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2022

Краткорочни економски движења – мај 2022
Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2022

Краткорочни економски движења-април-2022
Приходи-по-буџетски-корисници, јануари-април 2022
Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2022

Краткорочни економски движења – март 2022
 Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2022
  Расходи по буџетски корисници, јануари – март 20222

Краткорочни економски движења – февруари 2022
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2022
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2022

Краткорочни економски движења – јануари 2022
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2022
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2022

 

КЕД 2021

 

Краткорочни економски движења – декември 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2021

Краткорочни економски движења – ноември 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2021

Краткорочни економски движења – октомври 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2021

Краткорочни економски движења – септември 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2021

Краткорочни економски движења – август 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2021

Краткорочни економски движења – јули 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2021

Краткорочни економски движења – јуни 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2021

Краткорочни економски движења – мај 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2021

Краткорочни економски движења – април 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2021

Краткорочни економски движења – март 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – март 2021

Краткорочни економски движења – февруари 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2021

Краткорочни економски движења – јануари 2021
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2021
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2021

 

КЕД 2020

 

Краткорочни економски движења – декември 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2020

Краткорочни економски движења – ноември 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2020

Краткорочни економски движења – октомври 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2020

Краткорочни економски движења – септември 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2020

Краткорочни економски движења – август 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2020

Краткорочни економски движења – јули 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2020

Краткорочни економски движења – јуни 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2020

Краткорочни економски движења – мај 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2020

Краткорочни економски движења – април 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2020

Краткорочни економски движења – март 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – март 2020

Краткорочни економски движења – февруари 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2020

Краткорочни економски движења – јануари 2020
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2020
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2020

 

КЕД 2019

 

Краткорочни економски движења – декември 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2019

Краткорочни економски движења – ноември 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2019

Краткорочни економски движења – октомври 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2019

Краткорочни економски движења – септември 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2019

Краткорочни економски движења – август 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2019

Краткорочни економски движења – јули 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2019

Краткорочни економски движења – јуни 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2019

Краткорочни економски движења – мај 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2019

Краткорочни економски движења – април 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2019

Краткорочни економски движења – март 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – март 2019

Краткорочни економски движења – февруари 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2019

Краткорочни економски движења – јануари 2019
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2019
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2019

 

КЕД 2018

 

Краткорочни економски движења – декември 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2018

Краткорочни економски движења – ноември 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2018

Краткорочни економски движења – октомври 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2018

Краткорочни економски движења – септември 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2018

Краткорочни економски движења – август 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2018

Краткорочни економски движења – јули 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2018

Краткорочни економски движења – јуни 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2018

Краткорочни економски движења – мај 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2018

Краткорочни економски движења – април 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2018

Краткорочни економски движења – март 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – март 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – март 2018

Краткорочни економски движења – февруари 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари – февруари 2018

Краткорочни економски движења – јануари 2018
    Приходи по буџетски корисници, јануари 2018
    Расходи по буџетски корисници, јануари 2018

 

КЕД 2017

 

Краткорочни економски движења – декември 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – декември 2017
    Расходи по буџетски корисници, јануари – декември 2017

Краткорочни економски движења – ноември 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2017
    Расходи по буџетски корисници, јануари – ноември 2017

Краткорочни економски движења – октомври 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2017
    Расходи по буџетски корисници, јануари – октомври 2017

Краткорочни економски движења – септември 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – септември 2017
    Расходи по буџетски корисници, јануари – септември 2017

Краткорочни економски движења – август 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – август 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – август 2017 

Краткорочни економски движења – јули 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јули 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јули 2017 

Краткорочни економски движења – јуни 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – јуни 2017 

Краткорочни економски движења – мај 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – мај 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – мај 2017 

Краткорочни економски движења – април 2017
    Приходи по буџетски корисници, јануари – април 2017 
    Расходи по буџетски корисници, јануари – април 2017 

Краткорочни економски движења – март 2017

Краткорочни економски движења – февруари 2017

Краткорочни економски движења – јануари 2017

 

КЕД 2016

 

КЕД 2015

 

КЕД 2014

 

КЕД 2013

 

КЕД 2012

 

КЕД 2011

 

КЕД 2010

Оваа вест е достапна и на: Albanian

Comments are closed.