Државни институции

 

Претседател на Република Македонија

 

Собрание на Република Македонија

 

Влада на Република Македонија

 

Народна банка на Република Македонија

 

Државен завод за статистика

 

Комисија за хартии од вредност

 

Агенција за стокови резерви

 

Агенција за вработување

 

Централен регистар

 

Регулаторна комисија за енергетика

 

 

 

         

Меѓународни институции

 

Светска банка

 

Меѓународен монетарен фонд


 

Европска комисија


 

ДГ за економски и финансиски прашања

 

Еуростат


 

Европска банка за обнова и развој


 

Европска инвестициона банка


 

Банка при Советот на Европа

 

 

 

   

More text goes here.

 

 

Comments are closed.