Издадени лиценци за приредување на игри на среќа во автомат клуб

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштво за производство, трговија и услуги СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа на Булевар „Јане Сандански“ бр.79а-лок.4/5 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за приредување на игри на среќа „ГЛОБАЛ ГАМИНГ“ ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Франклин Рузвелт“ бр.68/1-3А во Скопје-Центар

Лиценца за приредување игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги  „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје во деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.1  во Тетово

Лиценца за приредување игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје во деловната просторија на ул.„Св.Климент Охридски“ бб во Охрид

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „СИТИ КЛУБ“ ДООЕЛ Кочани во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Димитар Влахов“ бр.11 во Кочани

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „КЛУБ СЛОТ 77“ увоз-извоз ДОО Битола во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Марксова“ бр.1 во Прилеп

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за коцкање и обложување „МА ГАМИНГ“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул.„Народен Фронт“ бр.19/1-18 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ТХЕ-СЛОТС“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Илинденска“ бр.17 во Гевгелија

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ГЕЈМИНГ“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Кемал Сејфула“ бр.2Б во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за приредување игри на среќа „Казино Меркур“ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар на ул.„ЈНА“ бр.91 во Гостивар

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Трговското друштво „ДИВИЕН“ ДОО експорт-импорт Скопје за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.108, Богданци 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул. „Љубљанска“ бр.6/1, Скопје-Карпош 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „ПРО-БЕТИНГ“ ДОО увоз-извоз Скопје за деловната просторија на ул.„11-ти Октомври“ бр.1 во Ресен 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за приредување игри на среќа „КАЗЗИНО МОЗЗАРТ“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Димтрие Чуповски“ бр.1Б, Центар, Скопје 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „КИНГ ЕУРОПЕ“ ДОО увоз-извоз Гевгелија за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.1, Стар Дојран

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија, обложување и приредување на игри на среќа „Гаминг Професионал“ ДООЕЛ Тетово за деловната просторија на ул.„Борис Кидрич“ бр.4 во Тетово 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул..„11-ти октомври“ бр.86-лок.1 во Скопје-Центар 

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје за деловната просторија на Булевар „3-та Македонска Бригада“ бр.37, Скопје-Аеродром

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги “Кинг-Слот” ДООЕЛ Виница во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Скопска“ бр.7/5, Кочани

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕУРОГЕЈМС“ експорт-импорт ДООЕЛ Охрид во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Партизанска“ бб зграда Ремис, Охрид.

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за коцкање и обложување „МА ГАМИНГ“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул.„Никола Вапцаров“ бр.7, Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Маршал Тито“ бр.61, Битола

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „АРЕНА ГАМИНГ“ ДООЕЛ Струмицаво автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Шишка“ бр.1/2-приземје,Кавадарци

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги „МАКТРИКС“ увоз-извоз ДОО Охрид во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Партизанска“ бр.12, Охрид.

    Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО“ ДОО Богородица Гевгелија за деловната просторија на Граничен премин Богородица, Гевгелија
Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА“ ДОО Скопје за деловната просторија на ул.„Браќа Ѓиноски“ бр.220, Гостивар

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за информатички технологии „СВИСС-СИСТЕМС“ ДООЕЛ Гостивар во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Кеј 13-ти Ноември“ бр.2 ГТЦ лок.441, Скопје-Центар

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Вангел Тодоровски“ бр.5-1/приземје 4, Скопје-Аеродром.

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Трговското друштво „МОНОПОЛИ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ Гевгелија за деловната просторија на ул.„101“ бб, Боговиње

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје во автомат клубот кој се наоѓа на ул.„Населено Место без Уличен Систем“ бр.место викано Милци, Богородица, Гевгелија

Лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за услуги „ПОКЕРФЕЈС“ ДООЕЛ Скопје за деловната просторија на ул.„Плоштад Нова Југославија“ бр.4/ згр.1-Б4-б вл.1 во Куманово

Издадени лиценци за приредување на игри на среќа во казино

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „К.А.К.“ ДОО Скопје во деловната просторија „Ле Гранд“ казино-Битола која се наоѓа во состав на хотел „Епинал“ на ул.„Широк сокак“ бр.62 во Битола

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „КАК“ ДОО Скопје во деловната просторија која се наоѓа во хотел „Холидеј Ин“ Скопје кој се наоѓа на ул.„Филип Втори Македонски“ бр.5 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство и туризам „ФОРТУНА ИНТЕРНАЦОНАЛ“ ДООЕЛ Гевгелија, во деловната просторија која се наоѓа во хотел „АПОЛОНИЈА“ Гевгелија кој се наоѓа на ул.„Гевгелиски Партизански Одред“ бр.1 во Гевгелија

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија во деловната просторија во хотел „МЕРИОТ“ кој се наоѓа на ул.„Плоштад Македонија“ бр.7, Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија во деловната просторија во хотел „ФЛАМИНГО“ кој се наоѓа на Граничен премин Богородица бр.13, Гевгелија.

Лиценца за приредување на игри на среќа во казино на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО“ ДОО Богородица, Гевгелија во деловната просторија во хотел „ПРИНЦЕСС“ кој се наоѓа на Граничен премин Богородица бр.47/1-2, Богородица, Гевгелија.

Исправка на техничка грешка во Лиценцата за приредување на игри на среќа во казино издадена на Друштвото за угостителство и игри на среќа „ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО“ ДОО Богородица, Гевгелија во деловната просторија во хотел „ПРИНЦЕСС“ кој се наоѓа на Граничен премин Богородица бр.47/1-2, Богородица, Гевгелија.

 

 

Издадени лиценци за приредување на игри на среќа во обложувалница

 

Лиценца за приредување игри на среќа во обложувалница на  Друштвото за приредување игри на среќа „ДЕЛТА БЕТ“ ДООЕЛ Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на Бул.Партизански Одреди бр.111/1-2 во Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за производство, трговија и услуги „КЛУБ СПОРТ 77“ увоз-извоз ДОО Битола во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Филип Втори Македонски“ бр.30 трг/ком/Безистен-лок.12 во Битола

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на бул.„Видое Смилевски Бато“ зграда 1 ламела 2, 10а локал 2 и 10 во Скопje

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување на игри на среќа „МАКС БЕТ“ ДОО Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Никола Тримпаре“ бр.6, Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување игри на среќа „СТАРБЕТ“ ДОО Гостивар  во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Никола Парапунов“ бр.55, Гостивар

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги „ЗЛАТНА КОПАЧКА-ЕДЕН“ ДОО Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„4“ бр.5 зграда 1-влез 3/1/приземје, Волково, Ѓорче Петров

Лиценца за приредување игри на среќа во обложувалница на Друштвото за приредување игри на среќа „ДЕЛТА БЕТ“ ДООЕЛ Скопје за уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.9 бр.43, Илинден Скопје

Лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за трговија и услуги „БАНАНА КИЦК“ ДОО експорт-импорт Тетово во уплатно-исплатното место кое се наоѓа во Подружница БАНАНА КИЦК с.Теарце на ул.„101“ бр.1 Теарце Теарце

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.