Меѓународните финансиски односи се одвиваат преку соработка со билатерални кредитори и мултилатерални финансиски институции. Соработката со билатералните кредитори е поинтензивна со  развојни финансиски институции од повеќе држави. Соработката со мултилатералните финансиски институции се одвива со: Групацијата на  Светска банка, Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), Европската инвестициона банка (ЕИБ) и Банката за развој при Советот на Европа (ЦЕБ).

 

Билатерална соработка

Соработка со Сојузна Република Германија

Соработка со Јапонија

Соработка со Франција

Соработка со УСАИД

Соработка со други билатерални и европски институции

 

Мултилатерална соработка

Соработка со Светска банка

Соработка со Меѓународен монетарен фонд

Соработка во Европска банка за обнова и развој (EБОР)

Соработка со Европска инвестициона банка (EИБ)

Соработка со Банка за развој при Советот на Европа (ЦЕБ)

 

 

Закони за позајмување од странство

Закони за гаранции за позајмување од странство

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.