2 март 2018, Штип – Дебатата за Предлог-законот за јавни набавки меѓу стопанствениците и предлагачите на Законот денеска продолжи во Штип. Целта е да се слушнат сите мислења и сите засегнати страни да се вклучат во процесот на носењето на овој нов Закон. Од таа причина претходно се организираа дебати во Скопје и во Струга.

Во насока на вклучување на бизнис заедницата во процесот, стопанствениците во текот на дебатите даваат свои сугестии за текстот на Законот. Иако Законот е подготвуван врз основа на видувања и барања на бизнис секторот, Министерството за финансии ќе ги разгледа предлозите што ќе произлезат од дебатите и доколку соодветствуваат со европската регулатива ќе ги имплементира во текстот.

– Од овој Закон очекуваме да ја зголеми транспарентноста на постапките. Во исто време, тој треба да ја подобри ефикасноста, да стави акцент на најдобрата економска понуда, да ги поедностави постапките и да обезбеди услови за реална конкуренција. Има нови постапки, нови начини и алатки, особено во делот на електронските јавни набавки, има нови вредносни прагови за примена на Законот, но и зајакната контрола и транспарентност – истакна министерот за финансии Тевдовски на јавната дебата што се одржи денеска во Штип, во организација на ЕПИ Центар во рамки на проектот на УСАИД „Партнерство за подобра бизнис регулатива“ и во соработка со стопанските комори.

– Ќе треба да се направи надградба на електронскиот систем за да се прилагоди на новите решенија, како и да се воведе електронски пазар на мали јавни набавки. Исто така, се планира изготвување посебен закон за набавките од областа на одбраната и безбедноста. Ова е нешто што Европската комисија го нотира повеќе години наназад поради неусогласеноста со соодветната директива за овој вид набавки – изјави министерот.

Законот се очекува да се усвои во октомври, а да се применува од јануари следната година.

 

Оваа вест е достапна и на: English

Comments are closed.