Министерството за финансии ја откажа денешната аукција на државни записи, предвидена со календарот за аукции.

&nbsp

Од Министерството за финансии велат дека предвидената аукција нема да се одржи во интерес на намалување на задолжувањето на домашниот пазар преку издавањето на државни хартии од вредност. Преку намалување на износите на задолжување Министерството за финансии, како што велат оттаму, продолжува со настојувањата за подобрување на ликвидноста во стопанството и овозможување полесен пристап до капитал за фирмите по пониски каматни стапки.

&nbsp

Во контекст на барањата на бизнис заедницата Министерството за финансии во 2010 година ја намали каматната стапка на државните записи за речиси еден процентен поен.(МИА)

Comments are closed.