7 август 2018, Скопје – Авионските компании ќе бидат задолжени со закон да го осигураат багажот на патниците и стварите кои ги пренесуваат. Со измените на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, кои ги изготви Министерството за финансии, се утврдуваат права за надомест на штета на сопствениците на багажот и на пратките.

Законските измени уредуваат и обврска за задолжително осигурување на дел од воздухопловите без екипаж – дронови. Со законот се опфаќаат дронови над 5 килограми. На овој начин се заштитуваат граѓаните, доколку се предизвика материјална штета од управување со дронот.

Со овие измени се врши усогласување на Законот со европските регулативи од областа на цивилното воздухопловство.

Измените на Законот ќе бидат ставени на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија – ЕНЕР, на кој сите засегнати страни можат да оставаат предлози и коментари. Министерството за финансии ќе ги земе предвид и внимателно ќе ги разгледа сите сугестии пред пуштање во владина процедура.

Comments are closed.