14 Декември 2017, Скопје – Министерството за финансии, на својата веб-страна ги објави Дополнетиот Предлог Буџет за 2018 година и Фискалната стратегија 2018-2020 година.

Дополнетиот Предлог буџет на Владата на Република Македонија, можете да го најдете на веб страната на Министерството за финансии на следниот линк: Дополнет Предлог буџет на Р.Македонија

Предложената фискална стратегија за 2018 година можете да ја надете на следниот линк: Фискална стратегија на Р.Македонија

Comments are closed.