1 ноември 2017 Скопје – Добивме над 780 ликовни и литературни творби од ученици за конкурсот по повод Светскиот ден на штедењето. Го објавуваме списокот на наградени творби, а на сите останати им честитаме за учеството – навистина добивме прекрасни идеи на поставените теми.

Јавното доделување на наградите ќе се одржи на 6 ноември во 12 часот во Министерството за финансии.

                   Тема : „И јас умеам да штедам“

                   Литературни творби

 1. Анастасија Спировска IV-8 СОУ „Перо Наков“ – Куманово
 2. Андреја Поповиќ IX-в ООУ „Владо Тасевски“ – Скопје
 3. Симона Трајкоска VII-2 ООУ „Св. Климент Охридски“ – с. Драчево – Скопје
 4. Сандра Ѓоргиева IX-б ООУ „Страшо Пинџур“ – с. Соколарци – Кочани
 5. Христина Ѓорѓиевска VIII-а ООУ „Аврам Писевски“ – с. Бардовци – Скопје
 6. Петра Давидовска IX-в ООУ „Мирче Ацев“ – о. Ѓорче Петров – Скопје

                   Ликовни творби

 1. Христијан Кочовски VIII-а ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Битола
 2. Бојан Палоски V одд. OУ„Св. Наум Охридски“  с. Пештани – Охрид
 3. Анабела Смилева III-б ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Велес
 4. Надица Кочовска IV-1 ОСЕУ „8-ми Септември“ – Тетово
 5. Софронија Шарламанов III-4 ОСУ „Јане Сандански“ – Струмица
 6. Милена Аврамовска I-8 СУГС „Владо Тасевски“ – Скопје

Тема: „Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството“

Литературни творби

 1. Ања Андревска, VI-г ООУ „Владо Тасевски“ – Скопје
 2. Марија Цветановска, VIII-в ОУ „Стив Наумов“ – Битола
 3. Симона Стојковска, VIII-4 ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка
 4. Ана Јосифова, VI-1 ООУ „Методија Митевски Брицо“ – с. Лозово – Свети Николе
 5. Мартина Нанева, II-б СОУГ „Добри Даскалов“ – Кавадарци
 6. Ивана Тасевска, I-3 СОУГ „Јосип Броз Тито“ – Битола

Ликовни творби

 1. Ана Марија Стефаноска, VIII-а ОУ „Страшо Пинџур“ – Скопје
 2. Сара Тргачевска, IX-б ООУ „Ристо Крле“ – с. Кадино, Илинден – Скопје
 3. Лана Пелтечка, IV-д ООУ „Видое Подгорец“ – Струмица
 4. Ангела Сибиновска, VIII-а ОУ „Страшо Пинџур“ – Скопје
 5. Јана Бутеска, IX-б ОУ „Страшо Пинџур“ – Скопје
 6. Магдалена Петрушевска, IV-8 СОУ „Перо Наков“ – Куманово

„Инвентивност“ – специјална пофалница

 1. Филип Темелковски, V-3 ОУ „Тодор Ангелевски“ – Битола
 2. Слободан Ацевски, III-3 ОУ „Круме Кепески“ – Скопје
 3. Дарија Шерденков, I-а ОУ „Стив Наумов“ – Битолa

 

Comments are closed.