21 јули 2017, СкопјеМинистерството за финансии го издаде полугодишниот извештај за извршувањето на Буџетот на Р.М.

Во овој извештај е опфатен периодот од јануари до јуни 2017 година.

Тимот на МФ го дополни полугодишниот извештај со цел јавноста да добива детални информации за извршувањето на буџетот во првите 6 месеци од годината.

До сега полугодишниот извештај имаше само 9 страни и содржеше високо агрегирани податоци.

Со измените, јавноста на 21 страна може да прочита многу подетални информации за извршувањето.

Новиот извештај содржи објаснување за макроекономските движења и проекции.

Дополнително тој е придружен со Ексел табела која содржи детални информации за извршувањето на буџетите на сите пооделни буџетски кориснинци.

Извештајот може да го погледнете на следниот линк.

Comments are closed.

Close Search Window