Договор за јавна набавка на услуга – одржување на софтверска апликација за економски и статистички анализи – АЕСТА

Барање за прибирање понуди – Одржување на софтверска апликација за економски и статистички анализи – АЕСТА

Договор за јавна набавка на услуга – одржување на дизел агрегат

Барање за прибирање понуди – Одржување на дизел агрегат

Договор за јавна набавка на стока – Поддршка и претплата на лиценци за IBM Domino Collaboration Express

Барање за прибирање понуди -поддршка и претплата на лиценци за IBM DOMINO COLLABORATION EXPRESS

Договор за набавка на масло за горење за потребите на Министерството за финансии

Отворена постапка_масло за горење

Договор за јавна набавка на услуга – одржување на веб страницата на Министерството за финансии

Барање за прибирање понуди – одржување на веб страницата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на услуга – осигурување на зградата на Министерството за финансии

Отворена постапка- Осигурување на зградата на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки – потрошни материјали за тоалетите во објектот на Министерството за финансии

Барање за прибирање понуди – Потрошни материјали за тоалети за објектот на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на стоки – потрошни материјали за тоалети во објект во Струмица

Набавка и испорака на потрошни материјали за тоалети во објектот на Министерството за финансии во Струмица

Договор за јавна набавка на услуга – одржување на трафостаницата на Министерството за финансии

Барање за прибирање понуди – Одржување на трафостаницата на Министерството за финансии

Договор за поддршка и претплата на лиценци за Xeror DocuShare

Барање за прибирање понуди – поддршка и претплата на лиценци за Xerox DocuЅhare

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.