Проектот финансиран од ЕУ „Техничка помош за поддршка на институциите за ДИС“ објавува оглас за вработување на краткорочен експерт во областа на сметководството.  Главна цел на проектот е да им помогне на Национален фонд и Секторот за централно финансирање и склучување на договори во Министерството за финансии во исполнувањето на практичните барања за стабилно финансиско управување и сметководството утврдени од страна на ЕК, а во врска со ИПА фондовите.

 

Краен рок за пријавување е 14  јули 2011, 16.30  часот.

 

Оглас за краткорочен експерт во областа на сметководството

Оваа вест е достапна и на: English

Comments are closed.