Министерството за финансии спроведува нов циклус средби со компании и со физички лица на кои им е потребна помош во постапката за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост. Во рамките на овој проект, значителен број компании успешно ја завршија постапката за приватизација и земјиштето на кое се лоцирани нивните производствени и административни капацитети сега е во нивна сопственост.

За таа цел, се повикуваат сите заинтересирани физички и правни лица во Република Македонија кои имаат проблеми од имотно-правен карактер, во периодот од 1 до 10 март 2016 година, да се пријават на следните контакти:

Министерство за финансии – Управа за имотно-правни работи: тел: 02/3255-669 или е-пошта: irena.stepanoska@finance.gov.mk и magdalena.babanovska@finance.gov.mk.

Со пријавените физички и правни лица дополнително ќе бидат остварени средби во Управата за имотно-правни работи, со цел наоѓање решение на конкретните проблеми од имотно-правен карактер.

 

Comments are closed.