Почитувани граѓани,

Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи во текот на месец јануари и февруари 2014 година ќе ја спроведе акцијата “ОТВОРЕНО СО УПРАВАТА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ”.

На овој начин сакаме да Ви излеземе во пресрет преку непосредна комуникација со нашите стручни тимови, да добиете стручна помош за решавање на Вашите проблеми од имотно правен карактер.

Акцијата ќе се реализира во просториите на подрачните одделенија на Управата за имотно правни работи ширум Македонија од 10:00 до 18:00 часот согласно следниот распоред:

20.01.2014: Берово и Делчево;

21.01.2014: Кисела Вода;

22.01.2014: Валандово;

23.01.2014: Велес;

24.01.2014: Виница и Пробиштип;

27.01.2014: Гевгелија;

28.01.2014: Гостивар;

29.01.2014: Дебар;

30.01.2014: Карпош;

31.01.2014: Битола и Демир Хисар;

03.02.2014: Кавадарци;

04.02.2014: Центар;

05.02.2014: Кочани;

06.02.2014: Кратово;

07.02.2014: Крива Паланка;

10.02.2014: Крушево;

11.02.2014: Куманово;

12.02.2014: Кичево;

12.02.2014: Македонски Брод;

13.02.2014: Неготино;

14.02.2014: Охрид;

17.02.2014: Прилеп;

18.02.2014: Чаир;

19.02.2014: Радовиш;

20.02.2014: Ресен;

21.02.2014: Свети Николе;

24.02.2014: Струга;

25.02.2014: Струмица;

26.02.2014: Тетово;

27.02.2014: Штип;

28.02.2014: Гази Баба;

Comments are closed.