Министерството за финансии на Република Македонија во соработка со CEF (Center of Excellence in Finance) со седиште во Љубљана и CIPFA (Chartered Institute for Public Finance and Accountancy) со седиште во Лондон, започнува со Проектот „Обука за внатрешни ревизори во јавниот сектор“ во Република Македонија.

 

За таа цел Министерството за финансии објавува Повик за пријавување за сертификација на внатрешни ревизори во рамки на Програмата за обука и сертификација на внатрешни ревизори во јавниот сектор во Република Македонија.

 

  • Повик за пријавување за сертификација на внатрешни ревизори во рамки на Програмата за обука и сертификација на внатрешни ревизори во јавниот сектор во Република Македонија (pdf)
  • Образец за пријавување (doc | pdf)
  • Registration form (doc | pdf)

 

Comments are closed.