Образец за жалба

Формулар за поднесување на коментари

Општина Пробиштип

  • Под-проект: Замена на улично осветлување со енергетски ефикасни светилки во Општина Пробиштип

Известување и Дневен ред за јавни консултации на ПУЖССР – подпроект општина Пробиштип

План за управување со животната средина и социјалните работи

 

Општина Ранковце

  • Под-проект: Замена на жичани светилки со нови штедливи ЛЕД светилки низ сите населени места во општина Ранковце

Известување за достапност на документ и јавна расправа План за управување со животна средина и социјални работи (ПУЖССР)

План за управување со животната средина и социјалните работи

 

Општина Лозово

  • Под-проект: Енергетска ефикасност за улично осветлување за општина Лозово

Известување за достапност на документ и јавна расправа План за управување со животна средина и социјални работи (ПУЖССР) за под-проектот „Енергетска ефикасност за улично осветлување за општина Лозово“, Општина Лозово

План за управување со животната средина и социјални работи

 

Општина Дебрца

  • Под-проект: Замена на постојни светилки од улично осветлување во населени места во општина Дебрца

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ и јавна расправа План за управување со животна средина и социјални работи (ПУЖССР) за под-проектот „Замена на постојни светилки од улично осветлување во населени места во општина Дебрца“, Општина Дебрца

План за управување со животната средина и социјални работи

 

 

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian

Comments are closed.