Образец за жалба

Формулар за поднесување на коментари

Известување за Јавна расправа на Плановите за управување со животната средина и со социјалните работи (ПУЖССР) за реконструкција на 15 објекти на Министерството за здравство со мерки за енергетска ефикасност во Република Северна Македонија

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Физикална медицина и рехабилитација – Скопје

ЈЗУ Здравствен Дом – Скопје

Поликлиника “Идадија”

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија – Скопје

ЈЗУ  Здравствен дом „Проф. д-р Димитар Арсов“, Крива Паланка

Амбуланта – н.м. Герман

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

ЈЗУ ЗД Прим. Др. Ѓорѓи Гавриловски Свети Николе, амбуланта Лозово

ЈЗУ ЗД Здравје – Валандово

ЈЗУ ЗД  „Д-р Нада Михајлова“ Пробиштип

ЈЗУ Амбуланта Злетово н.м. Злетово

ЈЗУ ЗД Неготино

Здравствена станица Демир Капија 

Здравствен пункт н.м. Долни Дисан

ЈЗУ ЗД „Д-р Иван Георгиев“ Пехчево

ЈЗУ ЗД „Д-р Панче Караѓозов“ Штип 

ЈЗУ ЗД Кратово

ЈЗУ ЗД Ресен

ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Дебар

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian

Comments are closed.