Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи преку Единицата за управување со Проектот за катастар на недвижности и регистрација, објавува Покана за доставување на понуди за набавка, прилагодување, инсталација и имплементација на софтвер за информациски систем за управување за потребите на Управата за имотно-правни работи во Република Македонија.

 

Покана

Comments are closed.