Министерството за финансии – Управа за имотно-правни работи преку Единицата за управување со Проектот за катастар на недвижности и регистрација, објавува Покана за изразување интерес за консултантски услуги – индивидуален консултант за изработка на стратешки план за Управата за имотно-правни работи.

 

Покана

Comments are closed.