Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2009 (втор ребаланс)

Comments are closed.