За да им излеземе во пресрет на граѓаните и фирмите кои имаат нерешени имотно-правни проблеми, Управата за имотно-правни работи започнува акција „Притисни на црвеното копче ако имаш имотно-правен проблем“. Управата е отворена за средби и консултации со фирми и граѓани за да им помогне да ги решат имотно правните проблеми.

Средба може да закажете на следните контакти

тел. 02/3255-669

или е-пошта:

irena.stepanoska@finance.gov.mk   и

magdalena.babanovska@finance.gov.mk.

Comments are closed.