БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА СЛЕДНАТА ЗАДАЧА: МЕНАЏЕР НА ПРОЕКТОТ

Деталните Услови за Работа за ангажирање на проектен менаџер

БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ: СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ И СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАБАВКИ

Жалби и поплаки

Деталните Услови за Работа за ангажирање на Специјалист за финансиски менаџмент и Специјалист за набавки

 

КЛУЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ЕФЕКТИВНИ, ТРАНСПАРЕНТНИ И ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ ФИНАНСИИ

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.