Услови за ангажирање за Техничка помош за операционализација на управувањето со промените за подобра комуникација и вклученост на засегнатите страни MK-MOF-01-CS-QCBS-2024-BETAPFMI

Повик за изразување интерес  – Техничка помош за операционализација на управувањето со промените за подобра комуникација и вклученост на засегнатите страни MK-MOF-01-CS-QCBS-2024-BETAPFMI 

Барање за изразување интерес – Специјалист за информациски и комуникациски технологии – MK-MOF-01-QCBS-CS-2024-BETAPFMI-2

Услови за ангажирање – Специјалист за информациски и комуникациски технологии – MK-MOF-01-QCBS-CS-2024-BETAPFMI-2

Жалби и поплаки

КЛУЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ЕФЕКТИВНИ, ТРАНСПАРЕНТНИ И ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИ ФИНАНСИИ

 

Членови на Проектната единица за имплементација на БЕТАПФМИ Проектот:

Проектен менаџер
Александар Најдовски
телефон: +389 2 3255 735
е-пошта: aleksandar.najdovski@finance.gov.mk

Специјалист за набавки
Теона Србиноска
телефон: +389 2 3255 490
е-пошта: teona.srbinoska@finance.gov.mk

Специјалист за финансиски менаџмент
Соња Јовановска
телефон: +389 2 3255 380
е-пошта: sonja.jovanovska@finance.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.